Fargemerking forenkler håndtering av det avvirkede tømmeret og er en forutsetning for at rett produkt kan leveres til sagbruket. Fargens kvalitet er en viktig forutsetning for at denne prosessen skal gå smidig og at virke ikke skal gå til spille.

En viktig faktor er fargeintensiteten, der alkoholbaserte farger har en relativ lav intensitet mens glykolbaserte farger har en middelshøy intensitet – mens begge farger har et problem med at fargen sprer seg lett over sagflaten. Komatsu CM, som er et vannbasert produkt, har derimot en høg intensitet samtidig som fargen ikke sprer seg over den sagde flaten. Dette leder til klarere og mer synlig markering som hjelper føreren samtidig som fargeforbruket bli lavere.

Noe som kan påvirke sluttprisen på produktet er som fargen har trengt inn i virket og dermed forringet deler av det. Både alkohol- og glykolbaserte farger har problem med at fargen lett trenger for dypt inn i treet, som igjen forårsaker svinn for sagbruket. Komatsu CM trenger kun i det øvre laget av treet, ca 2-4mm, noe som leder til et bedre sluttprodukt. En annen fordel er at Komatsu CM ikke fører til noen korrosjon, noe som pleier å være et problem med alkohol- og glykolbaserte farger.

Ut fra både miljøet og førerens arbeidsmiljø så er det meget viktig hva fargen inneholder. Glykol anses som farlig for helsen, mens metanol regnes som de kjemikalene som er giftige, alternativt kan de gi alvorlige eller langsiktige skader på helsen. Komatsu CM derimot er vannbasert med tilsetningsstoffer som brukes i matvareindustrien, den behøver ikke varselmerking og er helt ufarlig for både mennesker og miljø.

Sammenfattet viser testen at Komatsu CM har store fordeler både når det gjelder kvalitet og miljø. Fargens egenskaper gjør at forbruket er lavere sammenlignet med andre fabrikat, samtidig som resultatet blir bedre. Komatsu CM gir et bra sluttprodukt helt enkelt, noe som både fører, maskineier og sagbruk tjener på.