Vil du (fortsette) å få informasjon fra oss?

For å følge de nye EU/EØS-reglene om data beskyttelse trenger vi din aktive godkjennelse for å sende informasjon/kommunikasjon fremover.

Vi vil selvsagt fortsatt holde kontakten med deg vedrørende vårt selskap, våre nyheter, tilbud og informasjon om våre produkter og tjenester. Vi er også interessert i å få sende deg innbydelser og informasjon for eksempel i forbindelser med messer eller andre arrangement. Kommunikasjon fra oss skjer ofte via e-post, men også via vanlig post, telefon eller SMS.

Vennligst fyll i skjemaet og du ønsker sånn informasjon.

Marker hvordan og du vil bli kontaktet og hvordan du vil motta informasjon:
Din kontaktinfo