Det nye designet gir bedre oversikt over maskinen og produktivitet deres. I maskinoversikten kan du velge hva slags informasjon du vil se, og du kan enklere se maskinens posisjon, nøkkeltall og varsler maskinens detalj-side.


Machine overviewMaskinoversikt
Machine detail pageMaskinens detaljerte side


Administrasjonen er forenklet og du kan enkelt lage og følge opp et hogstområde, alt på samme sted. Den mobile løsningen er også forbedret slik at du vil få en bedre opplevelse på alle enheter.

Working area
Drifter
Administration
Administrasjon