Om Komatsu Forest

Din produktivitet i trygge hender

Komatsu Forest viser vei i skogen med en unik kombinasjon av markedsledende skogsmaskiner og banebrytende servicekonsepter.

Komatsu Forest er en av verdens største produsenter av skogsmaskiner. Vi er til stede på alle viktige skogbruksmarkeder og har en lang rekke maskiner, tjenester, servicetilbud og reservedeler for moderne skogbruk.

Vår kunnskap, erfaring og vårt unike samlede perspektiv gjør at vi kan kombinere innovasjon og produksjon innen skogsmaskiner med banebrytende tjenester. Til sammen utgjør dette vårt løfte om kvalitet. Kvalitet i skogbruket.

Vår visjon er å være en uunnværlig partner for profesjonelle eiere av skogsmaskiner. Vi ønsker å opprettholde et langsiktig forhold til deg som kunde og vil bidra på alle de måtene vi kan med våre maskiner, tjenester og vår ekspertise. Målet vårt er å gi deg den mest lønnsomme totalløsningen. Og være til stede hele tiden.

Når du velger Komatsu, vil du ikke bare gjøre arbeidsdagen lettere og mer lønnsom, du vil også sove bedre om natten. I dag. I morgen. Og i fremtiden.
World map Komatsu Forest

Komatsu Forest

Vår Organisasjon

Vi er representert på seks kontinenter via et nettverk av forhandlere og våre egne salgsselskaper.
People talking, one is sitting in a harvester

Vår bedriftskultur

The Komatsu Way

For å nå visjonen om å bli en uunnværlig partner for den profesjonelle skogsmaskineier må vi møte kundenes forventninger med produkter og tjenester av høyeste kvalitet. For å klare det arbeider vi på The Komatsu Way.
Environment

Miljøfokus

Forutsetninger for lønnsomhet

Vi tror at miljøaspekter er forutsetninger for lønnsomhet i et lengre perspektiv. Det er unødvendig å si at man må følge miljølovene og holde seg innen grensene.
Hands playing with wooden blocks

Karriere

Hvorfor Komatsu Forest?

Vi tilbyr gode muligheter for personlig og faglig utvikling, og kan love deg en innovativ og internasjonalt arbeidsmiljø.