Historikk

En kort historikk om hva som har ført oss til der vi er i dag

Skruven

1961-1970

To begynnelser

Historien om Komatsu Forest har ikke bare én, men to begynnelser. Én i Sverige og én i Finland. I Finland ble det statseide Valmet Oy grunnlagt etter 2. verdenskrig. Selskapet ble raskt en viktig aktør innen utvikling av skogsmaskiner i hjemlandet. I Umeå i Sverige ble det lille selskapet Umeå Mekaniska grunnlagt i 1961. Dette skjedde i en region som var kjennetegnet av en sterk skogindustri og lange tradisjoner i innovasjon og gründervirksomhet. Umeå Mekaniska var interessert i å finne nye løsninger for å mekanisere tungt, manuelt industriarbeid. I 1965 lanserte selskapet en helt ny maskin, som ble kalt Skruven (skruen). Dette var et unikt konsept og det første lange skrittet mot mekanisert skogbruk. Skruen hadde roterende sylindriske skruer på bunnen av en stor seng som man la bunter av trær i. Effektiviteten var revolusjonerende.

1971-1980

Volvo viser interesse

1970-årene var en periode med rask utvikling i finske Valmet. Parallelt med dette utviklet det seg et svært innovativt miljø på Umeå Mekaniska i Sverige. I både Sverige og Finland ble det flere spesialiserte skogsentreprenører etter hvert som mekaniseringen i skogbruket ble mer og mer utbredt. I 1972 kom det en videreutvikling basert på arbeidet med grunnmodellen Skruen. Tviggen, som etterfølgeren ble kalt, var en enstammet maskin med en kjededrevet sag og ble en umiddelbar suksess. Alle de tekniske innovasjonene som outsideren Umeå Mekaniska hadde innført, begynt å tiltrekke seg oppmerksomhet fra større aktører i den svenske skogsmaskinindustrien. Dette var en oppmerksomhet som i 1976 førte til at Volvo BM kjøpte opp Umeå Mekaniska som del av sin investering i skogindustrien. I 1979 begynte Volvo BM å samarbeide med Valmet Oy om traktorer.

1981-1990

Første hogstmaskin med enkeltgriper

Året 1984 var en milepæl innen produksjon av skogsmaskiner. Det var da Umeå Mekaniska lanserte verdens første spesialkonstruerte hogstmaskin med enkeltgriper, Valmet 901. En hogstmaskin med enkeltgriper betydde at felling, kvisting og kapping kunne foretas med én enkelt griper i stedet for to gripere. Valmet 901 hadde også et helroterende og nivellerende førerhus. Denne tekniske løsningen er nå over 30 år gammel, men anses ennå for å være den ultimate metoden for bærbar produktivitet. Dette store teknologiske fremskrittet økte Valmet Oys interesse for Umeå Mekaniska, og i 1986 ble Umeå Mekaniska heleid av Valmet Oy. Som følge av dette ble merkene slått sammen under Valmet-navnet, og slik fortsatte det i 25 år. I 1989 skjedde den endelige sammensmeltingen av forbindelsen mellom Sverige og Finland da selskapet endret navn til Valmet Logging AB.
Valmet 965

1991-2000

Flere nye markeder

Som følge av omstrukturering i Valmet Oy-konsernet, som Valmet Logging var en del av, ble navnet i 1994 endret til SISU Logging. 1990-årene var også en periode med nye fremstøt i selskapets internasjonale ekspansjon, da bedrifter ble etablert og kjøpt opp i vekstmarkeder som Australia, Sør-Amerika og Nord-Amerika. På begynnelsen av 1990-tallet kom den aller første lanseringen av et helt nytt hogstaggregat, spesialutviklet for det søramerikanske markedet. Dette var et hogstaggregat som ble brukt sammen med en gravemaskin som basis, noe som viste seg å være et svært vellykket konsept for hogging i skogplantasjene på målkontinentet. I 1998 var tiden igjen kommet til å endre navn da den første private eieren, det finske industrikonsernet Partek, tok over. Det nye navnet var Partek Forest.

2001-2010

Japansk eier

I 2000 ble det inngått et uformelt samarbeid mellom Komatsu og Partek Forest, og ryktene spredte seg om at Komatsu ønsket å kjøpe opp Partek Forest. I 2002 ble det annonsert en endring i eierskap som var svært overraskende. Den finske staten bestemte seg for å selge Partek til Kone, den finske produsenten av heiser og rulletrapper. Kones oppkjøp la grunnlaget for at Komatsu kunne kjøpe opp Partek Forest. I 2004 ble Komatsu Ltd eier og omdøpte selskapet til Komatsu Forest. Komatsu Ltd så synergi- og utviklingsmuligheter der teknologien og produktene fra skogsmaskiner kunne gjøre Komatsus anleggsmaskiner til en mer attraktiv løsning, særlig for hogging på plantasjer. Det første beviset på nordisk-japansk samarbeid kom i 2005 da Komatsu Forest lanserte et gravemaskinsett som raskt kunne omdanne en gravemaskin til en hogstmaskin.

2011-

Maskinene endrer navn

Det neste store skrittet ble tatt i 2011 da maskinene endret navn til Komatsu, etter 25 år med Valmet-merket. De beholdt imidlertid den klassiske røde fargen. I 2012 kjøpte Komatsu Forest opp aggregatprodusenten Log Max AB, sammen med Log Max Inc. Under eierskap av Komatsu Ltd ble produktutviklingen trappet opp betraktelig. I løpet av bare noen få år ble det lansert fem nye lastbærere og fem nye hogstmaskiner. I 2016 ble Komatsu 931XC lansert, med en unik løsning for åtte hjul sammenliknet med andre produsenter. Maskinen er bygd rundt Komatsus unike, velprøvde og veltestede chassiskonsept med en leddet skjøt og en svingaksel, en tiltfunksjon for førerhuset og kranen samt Komatsus lastfølende stabilisering. Dette konseptet har bevist sin effektivitet i flere tiår. Komatsu 931XC kombinerer den svingene bakakselen med en boggi som er montert på enkeltakselen. I 2017 kom "lillebroren" Komatsu 901XC bygget på samme konseptet.
I 2018 kjøpte Komatsu Quadco og Southstar, dette for å bli sterkere på markedet for store aggregat, og Oryx Simulations.