Student

Prosjektoppgaver og praksisplasser

Utveksling av kunnskap og nye perspektiver er viktige aspekter ved å arbeide innovativt. Følgelig har Komatsu Forest et nært samarbeid med universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Vi tilbyr studenter mulighet til å få praksisplasser og skrive prosjektoppgaver hos selskapet vårt som en del av dette arbeidet.
For deg som student betyr det en mulighet til å utvikle deg, få erfaring og forberede deg til din fremtidige karriere. For oss er det også en mulighet for å bli kjent med neste generasjon medarbeidere, ettersom det er mange eksempler på at studenter får tilbud om stillinger etter avsluttede studier.

Hvis du ønsker å få tildelt en praksisplass eller skrive en prosjektoppgave, send oss en e-post.