Miljøfokus

Forutsetninger for lønnsomhet

Vi tror at miljøaspekter er forutsetninger for lønnsomhet i et lengre perspektiv. Det er unødvendig å si at man må følge miljølovene og holde seg innen grensene.

Vi har imidlertid også valgt å integrere miljøarbeidet som en aktiv og naturlig del av både utviklingsarbeid og produksjon. Hele driften vår kjennetegnes av at vi tar ansvar, ressursforvaltning og en åpen holdning til å dokumentere og rapportere miljøresultater. Vi forventer også at våre underleverandører skal dele vårt syn på miljøet, både i teori og praksis.

Klimanøytralitet og omhyggelig kontroll

 • Både våre produksjonsenheter og de fleste av våre verksteder er klimanøytrale.
 • Vi kjøper bare “grønn strøm” og sender den samme energimengden tilbake til systemet i form av resirkulerte materialer fra produksjonen. Vi resirkulerer så mye som mulig.
 • Vi minimerer energiforbruket i produksjonen ved å bruke bevegelsesstyrt belysning, varmevekslere osv.
 • 93 % av all vår transport er miljøsertifisert.
 • Vi er ISO 14001-sertifisert av sertifiseringsselskapet DNV GL.
 • Alle kjemikaliene blir kontrollert i samsvar med lovene.
 • Vi gjennomfører risikoanalyser for hver tenkelige bruk av et stoff, ikke bare hvordan vi selv bruker det.

Planer

 • Livssyklusanalyser av alle materialer som brukes i produksjonen
 • Enda mer omfattende resirkulering.
 • Arbeid med optimalisert transport.

Miljøvennlige produkter

 • Vi arbeider hardt for å konstruere maskiner som optimaliserer mobilitet og begrenser bakketrykket.
 • Våre motorer er spesialbygd for skogsmaskiner og reduserer både drivstofforbruk og utslipp
 • Den mest miljøvennlige hydraulikkoljen er standard i maskinene våre.
 • Slanger, filtre og pumper er optimalisert for biologisk nedbrytbare oljetyper.
 • Vi har utviklet sikrere hydraulikkkoplinger for å unngå lekkasje.

Miljøvennlige motorer

Vi ligger i fremste rekke når det gjelder miljøvennlig teknologi for dieselmotorer og oppfyller lovkravene for utslippsstandard opptil EU Stage V/EPA Tier 4 Final. Dette er de strengeste kravene innen motorlovgivning.

Våre motorer er SCR-basert med e3-kraftteknologi, noe som betyr at de er ekstremt drivstoffeffektive, gir større lønnsomhet og fører til mindre påvirkning på miljøet. Vi bruker også en renere motorolje, CJ-4-klassen med lavt svovelinnhold.