En bærekraftig fremtid

Creating value together

Ansvaret for en bærekraftig fremtid er felles og deles av oss alle. For oss som maskinprodusent ser vi på bærekraft fra flere perspektiver. Både hvordan vi arbeider i virksomheten og hvordan maskinene våre på en bærekraftig måte kan være skånsomme mot omgivelsene. Men også hvordan vi som en del av en helhet kan bidra til å gjøre verden til et bedre sted å leve.

Vårt ansvar

Ett av grunnprinsippene våre er å gi tilbake og reinvestere – ikke bare i samfunnene der vi bor og arbeider, men i hele samfunnet. Det gjør vi ved å:

forbedre livskvaliteten – bidra til bærekraften og sikkerheten i kundenes virksomheter ved hjelp av innovative produkter, tjenester og løsninger som muliggjør høy produktivitet med minimal miljøpåvirkning

utvikle mennesker – våre initiativer for å utvikle medarbeidere, distributører og leverandører, og også utnytte kunnskapen vår for å styrke talenter i lokalsamfunnet (samarbeid med skoler, sponsing av STEM-utdanning og så videre)

vokse med samfunnet – aktiviteter som støtter samfunnet I tillegg til ansvar som vi naturligvis må oppfylle, som styring og etterlevelse, omfatter disse aktivitetene samfunnsmessig frivillig arbeid, helseinnsats og humanitær innsats samt miljøvern.

One world One Komatsu: Når vi feirer 100-årsjubileet vårt i 2021, har vi spesielt fokus på bærekraft, og alle medarbeiderne inviteres til å delta på bærekraftige aktiviteter.

 

Vårt miljøarbeid

I vårt arbeid for å minimere miljøpåvirkningen gjennom virksomheten vår, har vi fokus på:

  • Reduksjon av CO2-utslipp fra produksjonen og produktene våre
  • Økt bruk av fornybar energi
  • Ansvarlig vannforbruk
  • Reduksjon av avfall

Noen bærekraftige eksempler 

  • Vi kjøper bare «grønn elektrisitet», og vi tilbakefører like mye energi til systemet i form av materialer som er resirkulert fra produksjonen. Vi resirkulerer så mye som mulig
  • Vi minimerer energiforbruket i produksjonen ved å bruke bevegelsesstyrt belysning, varmevekslere med mer.
  • 93 % av alt vi frakter, er miljøsertifisert.
  • Vi er sertifisert i samsvar med ISO 14001 av sertifiseringsorganet DNV GL
  • Alle kjemikalier kontrolleres i samsvar med lovverket
  • Vi gjennomfører risikoanalyser for all tenkelig bruk av et stoff, ikke bare for hvordan vi selv bruker det

Les vår miljøpolicy her
Les vår bærekraftrapport her
Les vår aktsomhetsvurdering her

Produksjonen vår

Komatsu Forest building

I vårt arbeid for å bli CO2-nøytrale har vi med vårt nye produksjonsanlegg skapt fremtidens arbeidsplass som tar hensyn til både menneske og miljø. Hele bygget er bygd basert på normen Miljöbyggnad Guld når det gjelder energi, der kravet er å ligge under 60 kWh/kvm. Vi regner med at energiforbruket vårt er cirka 40 kWh/kvm.

Med Nord-Europas største solcelleanlegg på taket av anlegget kan vi produsere 2,55 GWh elektrisitet. Overskuddet som produseres under de lyse sommernettene, skal selges, og elektrisiteten vi må kjøpe inn, skal være CO2-nøytral. Egen varme og kjøling produseres fra geovarmeanlegget vårt.

Å redusere CO2 er ikke noe som oppnås bare ved hjelp av bygget, men også ved hjelp av arbeidsprosessene våre. For eksempel reduseres antall hjullastere i drift på området sammenlignet med tidligere produksjonsanlegg.

For å redusere vannforbruket bidrar igjen endrede arbeidsprosesser til en forbedring, i dette tilfellet når det gjelder vask av maskiner. Vannsparende dusjer og kraner med bevegelsessensor bidrar også til å redusere vannforbruket.

Vi skal plante cirka 60–80 trær som ble hugget for å bygge fabrikken. For å øke det biologiske mangfoldet på stedet planlegger vi i samarbeid med Umeå kommune å lage et parklignende område i nærheten av fabrikken, med forskjellige blomstrende trær og busker.

Fremtidens arbeidsplass består ikke bare av miljøaspekter, men har også fokus på godt arbeidsmiljø. Derfor har vi hatt stort fokus på sunne materialvalg, og vi har prioritert materialer med lavt utspill. For eksempel har kontoret reisverk av tre. For å rense luften og bruke CO2 finnes det mange grønne vekster, og vi har bygd og innredet for å sikre et godt lydmiljø og sunn inneluft. For eksempel er det et atrium med en oase midt i kontorbygget. For helsefremmende aktiviteter er det et stort treningsstudio, og for økt trygghet er parkeringsplassen godt opplyst.

Bærekraftig infrastruktur både for gods og mennesker blir ivaretatt og oppmuntres ved at det nærliggende sidesporet til jernbanen brukes til gods, samtidig som sykkelparkering med tak, elbilplasser og plasser for bildeling får gunstig plassering i nærheten av inngangspartiet.

Utviklingen og bruken av produktene våre

Det er mange måter å bidra til et mer bærekraftig skogbruk på når maskinene brukes i skogen. Vi arbeider med flere tiltak parallelt.

Komatsu 825TX

Utslipp
Med lovgivningen om utslipp har utslippet av NOx og partikler blitt radikalt redusert.

Bildet viser hvordan dagens trinn 5-motorer presterer når det gjelder utslipp av NOx og partikler sammenlignet med tidligere nivåer. For oss har det vært en selvfølge å strebe etter de reneste utslippene på markedet og å være tidlig ute med å implementere den nye teknologien.

Planlegg bærekraftig
Vårt flåtestyringssystem MaxiFleet hjelper førere med å planlegge arbeidsområdet, kjøringen og samarbeidet med andre, slik at de kan ta bærekraftige valg. Et konkret eksempel er funksjonen «Lastbærerinstruksjoner», der lastbæreren ser hvor hogstmaskinen har plassert de felte trærne, slik at lastbæreren kan velge den beste veien for å redusere både kjørelengde og skader på bakken. En annen funksjon er «del arbeidsområde» som forenkler samarbeidet med eksterne aktører, slik at forskjellige entreprenører som arbeider på samme område, kan dele informasjon som bidrar til å optimalisere kjøringen basert på kjørelengde og grunnforhold, eller at tømmerbilen som skal hente stokkene, får nøyaktig posisjon til velteplassen, slik at det blir enklere å planlegge kjøringen. Optimalisert kjøring bidrar til å redusere utslippene.Andre viktige funksjoner er kartlagene som gjør det enklere for føreren å planlegge kjøringen basert på underlag og værforhold. Brannfarekart hjelper føreren med å planlegge kjøringen i varme og tørre perioder, kartlag med grunnforhold som vått underlag, hjelper føreren med å redusere kjøreskader.

Bærekraft i service
Med ekstern support kan man redusere utslipp takke tvære færre turer ut i felt, og under koronapandemien gjør det også at vi kan hjelpe kundene våre til tross for restriksjoner og sosial distansering. I maskinens styresystem MaxiXT kan loggfiler med forskjellige hendelser i maskinen registreres og lagres. Disse loggfilene overføres via MaxiFleet til teknikerne våre, slik at de kan analysere og løse problemet uten å måtte besøke maskinen. Mer enn 1000 eksterne tilkoblinger hver måned bidrar i stor grad til færre reiser for serviceorganisasjonen.

Service hos kunden

Vårt proaktive servicekonsept ProAct er et nært samarbeid mellom oss og maskineieren, der vi finner den beste vedlikeholdsplanen for maskinen. Maskinen kontrolleres regelmessig og analyseres basert på drifts- og maskindata fra MaxiFleet samt oljeprøveanalyser, slik at vi kan planlegge servicen og bytte komponentene når det trengs. Eventuelle lekkasjer utbedres, og avfallet som oppstår, blir tatt hånd om og destruert på en sikker måte. ProAct sørger for at maskinen alltid er i god stand, noe som også gir fordeler fra et bærekraftperspektiv. Ved å kontrollere komponenter, trykknivåer og lignende regelmessig sørger vi for at maskinen ikke bruker mer diesel enn nødvendig.

MaxiFleet gir også føreren muligheten til å følge opp forbruket sitt og sammenligne det med snittverdier. Vi hjelper også kundene våre med opplæring, justeringer, service og reparasjoner for å sikre god effektivitet i arbeidet og minimal miljøpåvirkning.

Økosortiment
Blant forbruksartiklene våre, altså filtersett, væsker, oljer og lignende, har vi et økosortiment som vi kaller Natura. Der finner du blant annet hydraulikkolje, kjølevæske og kjedeolje som er biologisk nedbrytbare. Under ser du to eksempler:

Hydraulikkoljen HE GEN II Natura Prestanda er biologisk nedbrytbar og sertifisert som et miljøtilpasset produkt, og den er biologisk nedbrytbar med minst 60 % innen 28 dager. Oljen akkumuleres ikke i planter og dyr, og den spres ikke i økosystemet. Oljen har syntetisk base, den har stort sett biologisk basert og fornybart innhold, og den overgår sertifiseringskravene. Oljen har minimal giftighet, og den er ikke giftig for vannlevende dyr og planter. Den er også kontrollert for allergener og miljøfarlige stoffer. HE GEN II Natura er spesialtilpasset for bruk i følsomme naturområder, siden den er basert på syntetiske estere og sertifisert i samsvar med kravene for miljøvennlig hydraulikkvæske. Sammenlignet med mineralbaserte hydraulikkoljer har HE GEN II Natura lavere miljøpåvirkning ved utilsiktet lekkasje eller søl.

Den miljøvennlige sagkjedeoljen Komatsu SCO Natura har vegetabilsk og fornybart innhold. Oljen er biologisk nedbrytbar, ikke-bioakkumulerende, og den spres ikke gjennom økosystemet. Produktet er også ufarlig for mennesker, dyr og planter. Sagkjedeoljen gir overlegen smøring av utstyret, og den festes svært godt på sagsverdet og sagkjedet, noe som reduserer slitasjen og forlenger utstyrets levetid. I tillegg kan oljeforbruket reduseres med opptil 50 %. Komatsu sagkjedeolje kan brukes i følsomme naturområder som kan bli skadet av konvensjonell, mineralbasert olje.

Noen av våre bærekraftige alternativer til maskinene
Speedshift, vår automatiske girkasse for lastbærere, lar føreren bruke maskinens hele hastighetsregister uten å måtte stoppe for å bytte gir, noe som fører til både lavere drivstofforbruk og lavere CO2-utslipp.

3PS gir lastbærerne bedre hydraulisk effektkoordinering mellom kran, aggregat og girkasse, noe som fører til redusert drivstofforbruk og CO2-utslipp.  

Ekstrautstyret Eco-GLS er et miljøvennlig og adaptivt smøresystem for hogstaggregat. Kjedet og sagsverdet smøres med miljøvennlig fett istedenfor med olje. Fettet har bedre vedheft, noe som minimerer både forbruk og avfall. Det gir både miljømessige og økonomiske fordeler. Det har også fordeler som mindre oljetåke, noe som minimerer problemer som skitne vinduer og tette kjøleenheter.

Ekstrautstyret Find End er praktisk ved bearbeiding av felt skog. Når funksjonen er aktivert, går aggregatet tilbake til rotenden og tilbakestiller lengdemålingen uten å kappe stammen. Ved å redusere behovet for å kappe stammen bidrar funksjonen både til redusert energitap/drivstofforbruk og redusert treforbruk, siden skogsrestene reduseres.

Kontakt

Annelie Persson

Annelie Persson

General Manager Marketing & Information

+46 90 70 97 32