Det langsiktige bildet

Ergonomi er bra for økonomien, idag og i morgen.

Det er enkelt å se koblingen mellom god ergonomi og god økonomi i et kortsiktig perspektiv.  Desto fortere og mer effektivt du jobber, desto mer kan du produsere. Men i et større og utvidet perspektiv? Vil maskinen og folkene vare i det lange perspektivet? Opprettholder vi kvalitet i hva vi produserer? Blir personellet i jobben? Hvor enkelt eller vanskelig er det å tiltrekke og rekruttere nye sjåfører?


Den neste generasjonen

Rekrutering er vitalt for hele skogsbransjen. Konkurransen om gode unge sjåfører er hard, noe som gjør utviklingen av skogsmaskinene som en arbeidsplass veldig viktig. Studier viser også at maskin- og teknologi-utdannede yngre, i en lenger utstrekning en tidligere, verdsetter interessante arbeidsinnhold så vel som frihet og innflytelse på arbeidet.

Vi utvikler mens kravene øker

Kravene til gode arbeidsforhold og stimulerende innhold vil ikke bli lavere med årene- heller helt motsatt. Dette er grunnen til at Komatsu Forest alltid prioriterer ergonomisk utvikling. Og vil fortsette å gjøre det.