GPS-posisjonering har lenge vært brukt i skogbruket og har bidratt til utvikling av arbeidsmetoder, samarbeidsmuligheter og økt produktivitet. Men med en feilmargin på 0–10 meter har posisjoneringen ikke vært presis, inntil nå. Med den nye RTK GNSS-teknologien muliggjør posisjonering med en feilmargin på bare noen få centimeter.

"Den nya tekniken är förutsättningen för framtida lösningar, men redan nu kommer den spännande nyheten Precision i MaxiFleet, som ger värdefull information och aktivt förarstöd” forteller Jörgen Nilsson, produktsjef Connected Product hos Komatsu Forest.

Markere nøyaktige grenser

En ny funksjon er at sjåføren kan bruke geofencing – et digitalt gjerde som legges til når du planlegger et område. Dette kan være rundt et hogstområde eller for å markere verneområder. Denne funksjonen betyr større trygghet for både skogeiere og fører, da den tydeligere angir hvor sjåføren skal hogge, og hvilke områder de bør unngå. Geofences kan også kobles til alarmer for å advare føreren når maskinen eller kranspissen nærmer seg en slik grense.

"Det innebär att maskinföraren tryggt kan avverka nära en objektsgräns utan att riskera att avverka grannens träd", forklarer Jörgen.

Se maskinen på kartet

Ettersom maskinens posisjon kan bestemmes med stor presisjon, kan brukeren også se maskinen i kartprogrammet – inkludert kranens retning og krantuppens plassering. Denne ekstreme presisjonen forbedrer den praktiske brukbarheten av kartlagsdataene for sjåføren. En annen fordel med den nye teknologien er at maskinens rute plottes inn med betydelig bedre nøyaktighet, noe som gjør planleggingen mer effektiv.

"Införandet av RTK GNSS-tekniken innebär också att det öppnas möjligheter för ett nytt arbetssätt. Idag jobbar de flesta skogsbolag med att fysiskt gå runt i skogen och snitsla träd – på vintern kanske de får åka skidor i djupsnön. Med den nya tekniken kommer det vara möjligt att markera gränser och specifika träd digitalt, baserat på kartunderlag från till exempel drönare eller LiDAR-skanning", forteller Jörgen.

Hold orden på tømmeret

I MaxiFleet har føreren lenge kunnet se hvor et tre ble felt, men med den større presisjonen som nå er tilgjengelig, kan den nøyaktige posisjonen til hver felt tømmerstokk vises. Dette lar føreren vite nøyaktig hvor tømmeret befinner seg, selv i mørket eller når det er dekket av snø. Dette vil også gjøre det lettere å se sortimentet som finnes i tømmerlunna.

"Det finns också potential för framtida utveckling. En tänkbar funktion kan till exempel vara att det blir möjligt att låta maskinen hålla koll på virkesvolymer fram till en punkt där föraren anser att det är dags att vända och börja lasta för att stockarna ska rymmas i lasset", forklarer Jörgen.


Lettere å klassifisere etter biologisk hensyn

En annen ny funksjon er stamkode-visualisering, som innebærer at individuelle stammer kan visualiseres med stamkoder basert på for eksempel hensynet til biologisk mangfold. Koding støtter Stamme-koding, slik at føreren lettere kan ta bedre beslutninger og gjøre det lettere å følge direktiver, for eksempel for avstanden mellom fremtidige trær. Basert på tidligere kodede trær, kan MaxiFleet også foreslå når det er på tide å kappe en høy stubbe eller la et tre stå, noe som gjør førerens arbeid enklere. Den kan også holde styr på antall høye stubber, noe som betyr en mindre ting å bekymre seg for.

"Förutom att göra ditt arbete enklare så hjälper visualiseringen av stamkoder till att redovisa att jobbet är genomfört på rätt sätt utifrån skogsägarens uppdrag", avslutter Jörgen.Om den nye teknologien i MaxiFleet Precision

GNSS-systemet benytter seg av flere satellittsystemer for å bestemme posisjoner. Den nye utviklingen har gjort det mulig at flere nye satellitter har kommet, deriblant det europeiske GNSS-systemet.

RTK (sanntids kinematisk) posisjonering. For nøyaktig posisjonering ved hjelp av satellittdata kreves mer kjente målepunkter for å korrigere satellittens signaler. Tidligere teknologi har vært basert på at maskinen kun har en signalmottaker, men takket være nettverksbasert RTK får maskinen nå tilgang til flere faste referansestasjoner. Disse korrigerer feil i satellittsignalene, og dermed øker presisjonen i posisjoneringen fra flere meter til noen få centimeter.