Sammen for en holdbar fremtid

Creating Value Together

Bærekraft er en viktig del av Komatsu sin historie og vårt varemerke; å skape en holdbar fremtid der mennesker, bedrifter og planeten vår utvikles sammen. 

 Komatsu have taken on the challenge of becoming CO2-neutral by 2050. But already in 2030, we have a joint target in Komatsu to reduce CO2-emissions by 50% from our production and the use of our machines.

An important step in this direction was when Komatsu Forest in June 2023 declared our production in Umeå, Sweden, to be CO2-neutral.

In line with our goal to reduce CO2-emissions from the use of our machines, we are working on several parallel activities, of which the electrification of our forest machines is a focus area.

 

Vår holdbarhetspolicy

Denne policyen veileder oss I vårt daglige arbeid og er en naturlig del av alle våre aktiviteter. På vårt produksjonsanlegg, gjennom hele produktutviklingen og med våre produkter og løsninger på våre kunders arbeidsplasser. Den veileder oss for å skape en holdbar fremtid der mennesker, bedrifter og planeten vår utvikles sammen. 

three people talking

Med mennesker

 • Vi tilbyr et arbeidsmiljø der alle våre ansatte over hele verden kan arbeidet trygt og sikkert, som et team. Med respekt for hver enkelt, tilfredshet og stolthet I sitt arbeid. 
 • Vi utdanner våre ansatte så de kan arbeide med utfordringer på arbeidsplasser og i regioner slik at det skapes ny verdi sammen med kundene, som også bidrar til å realisere et bærekraftig samfunn.
 • Som Komatsu-gruppen skal vi respektere menneskerettighetene i alle aspekter av vår forretningsvirksomhet.
Two men in front of forest machine

Med bedrifter

 • Vi bidrar til samfunnet gjennom våre forretningsaktiviteter ved å tilby våre kunder trygge og svært produktive produkter, tjenester og løsninger som realiserer bærekraftig infrastrukturutvikling, ressursutvikling og et resirkuleringsorientert samfunn.

   

 • Vi bygger relasjoner med våre forretningspartnere og lokalsamfunn som gjør det mulig med gjensidig tillit, rettferdighet, sameksistens og velstand.

   

 • Vi følger samfunnets regler, inkludert lover og forskrifter, og streber etter å møte kravene og forventningene til alle interessenter, inkludert samfunnet.

   Med vår planet

 • Vi jobber med å redusere vår miljøpåvirkning og bevare det globale miljøet ved å bruke avansert teknologi i alle våre forretningsaktiviteter.

   

 • Gjennom produksjon og teknologisk innovasjon ønsker vi å øke både globalt miljøvern og forretingsvekst.

   

 • Vi søker samarbeid og verdiskaping med våre interessenter mot en bærekraftig planet og fremtid.

   

Komatsu Forest production facility

Vårt produksjonsanlegg

Fremtidens arbeidsplass

Med mennesker Vårt anlegg er designet for et godt arbeidsmiljø, der sikkerheten kommer først.

Med virksomhet Vårt anlegg er designet for å møte det økende behovet for råvarene fra skogen.

Med planeten I juni 2023 nådde vi en viktig milepæl, da produksjonen vår ble CO2-nøytrale.
931

Våre kunders arbeidsplass

Morgendagens teknologi og innovasjon

Med mennesker For at kundenes arbeidsplass skal være bærekraftig, må maskinen være brukervennlig og ergonomisk.

Med virksomheten Maskinen må være effektiv og lønnsom for virksomheten.

Med planeten Samtidig bør maskinen utformes for å være skånsom mot miljøet og omgivelsene den jobber i.

MaxiFleet

Våre digitale løsninger

Støtter bærekraftige beslutninger

Med mennesker Våre digitale løsninger knytter mennesker sammen slik at de kan samarbeide på en enkel måte. Funksjoner for å markere bestemte områder eller grenser på kartet og skrive meldinger gjør det mulig for teamet å hjelpe hverandre med å gjøre en bedre jobb.

Med forretning Enorme mengder produksjonsdata lagres og våre digitale løsninger bidrar til å analysere dataene for å forenkle arbeidsdagen.

Med planeten
Med data kan du ta bærekraftige beslutninger. Ta korteste vei til tømmeret, lag digitale gjerder for å sikre gamle levninger eller bruk ulike kartlag for å planlegge driften basert på det mest bærekraftige valget.
Komatsu Forest

Våre partnerskap og samarbeid

Bærekraftig samarbeid

Med mennesker Som en global bedrift streber vi også etter å være en verdifull partner for samfunn over hele verden, og overholdelse av samfunnets regler er svært viktig for oss.

Med forretninger Vi har alltid jobbet tett med kundene våre for å forstå og tilfredsstille deres behov, og samarbeid med leverandører og andre interessenter er viktig for oss.

Med planeten
Konseptmaskinen Centipede er et godt eksempel på et samarbeidsprosjekt med svensk skogindustri.

Vårt samfunnsansvar

Vi tror på å gi tilbake

Med mennesker Vi bidrar jevnlig til veldedige organisasjoner som UNHCR, Leger Uten Grenser og Røde Kors.

Med virksomhet Vi gjennomfører aktiviteter som utvikler våre ansatte, distributører og leverandører, og utnytter også vår kunnskap til å dyrke talent i lokalsamfunnet. Et eksempel er vårt samarbeid med Dragonskolan i Umeå, Sverige.

Med planeten
 Med felles innsats kan vi gjøre godt for planeten vår. Hvert år deltar vi i Earth Day, et arrangement som utfører aktiviteter som arbeider for å beskytte miljøet vårt. Vi deltar også i globale skogplantingsinitiativer.