Integritespolicy for kunder

Denne policyen gir nærmer informasjon om hvordan Komatsu Forest behandler kunders personopplysninger og omfatter alle selskap som inngår i Komatsu Forest (Heretter kalt "Komatsu Forest" eller "vi).

Formål og omfang

Formålet med denne policyen er å gi våre nåværende, tidligere og fremtidige kunder (til sammen kalt "kunder" eller "deg") med informasjon om hvordan eller hvorfor vi behandler dine personopplysninger, hvilke personopplysninger vi behandler, hvor lenge de lagres, samt hvordan du kan begjære at  dine personopplysninger rettes eller slettes.
Denne policy kan oppdateres og siste versjon finnes alltid tilgjengelig på våre nettsider.

Hvem er personopplysningsansvarlig?

Komatsu Forest (en svensk juridisk person med organisasjonsnummer 556079-5949) er personopplysningsansvarlig for de personopplysninger vi samler inn så vel online som offline.

Hvert selskap innen Komatsu Forest er dog i allmenhet selv ansvarlig for markedsføring, salg og kunderelasjoner, likeså markedspesifikke produkter og tjenester på respektive marked. Disse selskapene er personopplysningsansvarlig for behandling av personopplysninger som skjer for disse grunnene.
Om du har spørsmål vedrørende dette kan du kontakte selskapet direkte.

Hvordan og hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

Vi er klar over og er glade for det fortroende du gir oss når du gir oss dine personopplysninger og vi verner om din integritet. Vi strekkes oss etter å utforme våre tjenester, slik at du kan velge om du vil dele din personopplysninger med oss, når det er mulig.

Vi samler inn personopplysninger for å;

 • tilby deg produkter og tjenester, inklusiv å kontrollere at du er berettiget til visse innkjøp og tjenester, og for å tilby deg utøkede tilbud og erfaringer.
 • gi deg informasjon om oppdatering eller endringer vedørende våre produkter og tjenester, inklusiv men ikke begrenset til endringer av våre vilkår og policyer
 • Tilby service og tjenester for din maskin
 • gi deg informasjon om produktutvikling, som for eksempel å forbedre maskinens ytelse, kvalitet og sikkerhet
 • oppfylle lovkrav og begjæringer fra myndigheter
 • informerer om mye produkter, tjenester og arrangement
 • evaluere og forbedre vår kommunikasjon med kunder og interessenter
 • utføre markedsundersøkelser
 • kunne utføre analyse- og kundeprofilering til oss selv og våre utvalgte leverandører

 


Den informasjonen du gir oss, inklusive finansiell informasjon og informasjon vi har samlet inn selv, samt informasjon om produkter og tjenester for å kunne oppfylle vår forretningsavtale innebærer en kontraktuell grunn for behandling av disse personopplysninger, Andre grunner for at vi kan samle inn og behandle personopplysninger kan for eksempel være uten ett uttrykkelig samtykke være rettslige forpliktelser  samt berettiget interesse etter en interesseavveining.

Komatsu Forest kommer kun til å behandle personopplysningene som er korrekt, relevante og nødvendige i relasjon til grunnen til at de er samlet inn. Vi forsøker å avpersonifisere dine personopplysninger om en funksjon eller tjeneste kan utføres med anonyme data. 

Hvilken type av personopplysninger samler vi inn?

Du kan gi oss informasjon om deg eller din maskin når du benytter Komatsu Forest sine tjenester i eller utenfor maskinen eller i andre kontakter med Komatsu Forest, som for eksempel våre nettsider. Vi kan også få slike opplysninger fra autoriserte forhandlere, verksteder eller andre utenforstående.

Slike opplysninger kan være:

 • Din kontaktinformasjon (navn, selskap, adresse, telefonnummer, e-postadresse o.s.v.)
 • Demografisk informasjon (alder, kjønn, arbeid o.s.v.)
 • Personlig informasjon (fødselsdato, hvordan du foretrekker å bli kontaktet o.s.v.)
 • Maskin informasjon (modell, serienummer, innkjøpsdato, servicehistorikk o.s.v.)
 • Opplysninger i forbindelse med kjøp og bruk av våre produkter og tjenester (Kundens preferanser og innstillinger, innkjøpshistorikk o.s.v.).

Vi er spesielt forsiktige om og når vi samler inn og behandler følsomme personopplysninger, ifølge krav i gjeldende lovgivning

Når innhentes godkjennelse?

Når det kreves innhenter vi din godkjennelse før vi samler inne eller benytter dine personopplysninger. Begjæring om din godkjennelse skal være tydlig og spesifikk og gi det et rimelig underlag for at du kan fatte din beslutning. Vi passer på at du aktivt kan godkjenne på en klar og tydelig måte. Det er frivillig å gi godkjennelse og ditt samtykke kan alltids trekke tilbake, for eksempel ved å avslutte en viss tjeneste eller kontakte Komatsu Forest på den adressen som angis i siste avsnitt i policyen. Om du ikke gir din godkjennelse kan det innebære at tjenester eller deler av tjenester ikke kan benyttes.


Innsamling og bruk av loggede opplysninger kan være nødvendig i forbindelse med at teknikere diagnostiserer og reparerer feil ved service og vedlikehold av maskiner samt ved håndtering av garantispørsmål eller ved oppfylling av lovkrav.

Tjenester levert av tredjepart

Du kan få tilgang til applikasjoner og andre tjenester tilkoblet maskinen som er levert av tredjepart. som for eksempel kan kreve overføring av lokaliseringsopplysninger og andre maskinloggede opplysninger til denne tredjepart. Komatsu Forest er ikke ansvarlig for innsamling eller bruk av personopplysninger i applikasjoner eller tjenester fra tredjepart, og anbefaler at du nøye leser gjeldende vilkår. Om du har spørsmål vedrørende en tredjeparts bruk av dine personopplysninger, kontakte denne tredjepart direkte.

Hvordan håndtere vi personopplysninger innen og utenfor EU/EØS?

Komatsu Forest behandler personopplysninger innen EU/EØS og i de tilfeller overføring av personopplysninger skjer til land utenfor aktuelt område kommer Komatsu Forest til å sikkerhetsstiller at det finne en legal grunn for overføringen i henhold til gjeldende databeskyttelses lov.

Hvordan avslutter du vår behandling av dine personopplysninger? 

I de fleste tilfeller kan du avslutte vår behandling av dine personopplysninger ved å oppdatere dine preferanser, avslutte en tjeneste eller trekke tilbake din godkjennelse til behandling gjennom å kontakte Komatsu Forest på den adressen som angis i siste avsnitt av denne policy, eller på annen måte som vi meddeler deg.
Du kan dog ikke i allmenhet, om det ikke følger av gjeldende lovgivning be om at dine personopplysninger slettes da det gjelder:


 
 • informasjon relatert til sikkerhet
 • informasjon vi håndterer for å oppfylle juridiske forpliktelser.

Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger? 

Vi beholder kun dine personopplysninger så lenge det er nødvending for den begrunnelsen for hvorfor opplysningen ble samlet inn og beskrevet i denne policy, eller den begrunnelsen som på annen måte ble informert om og du ga ditt samtykke for. Visse opplysninger kan lagres lenger så lenge vi har mulighet for å beholdende dem referende gjeldende lov.

Hvordan sikkerhetsstiller vi kvaliteten på opplysningene vi samler inn?

Når vi behandler dine personopplysninger strekker vi oss etter å sikkerhetstille at de er riktige og aktuelle og vi sletter eller retter personopplysninger som er feil eller ufullstendige. Mer informasjon om dine rettigheter for å sikkerhetstillle riktigheten av dine personopplysninger vi har finnes i siste avsnittet av denne policy.

Hvordan kan vi dele denne informasjonen?

Komatsu Forest kan, for å oppfylle våre forpliktelser ovenfor kunder og andre interessenter, kan vi komme til å dele dine personopplysninger med en tredjepart, slik som ettermarked, leverandør og eksterne verksteder.

Vi kan også dele dine personopplysninger med en myndighet om vi er pålagt å gjøre det ihht lov, eller du har godkjent at vi gjør det.

I den utstrekning at slik deling skjer har Komatsu Forest tatt rimelig hensyn til alle legale, tekniske og organisatoriske  handlinger for å beskytte dine personopplysninger mot ødeleggelse, tap, endring utilsiktet avsløring eller tilgang eller andre ulovlige former for behandling.

Hvordan håndteres dine opplysninger ved markedsføring?

Vi kan gi deg informasjon om nye produkter, tjenester, arrangement eller lignende markedsføringsaktiviteter. Om du vil avslutte abonnementet på et viss utsendelse vi e-post eller lignende kommunikasjon, følg instruksjonene i den tilsendte  kommunikasjonen.

Vi kommer ikke til å selge dine personopplysninger til tredjepart og vi deler ikke dine personopplysninger med tredjepart for deres markedsføring.

Hvordan håndterer vi personopplysninger på nett og i cookies?

Generelt kan du besøke Komatsu Forest sine nettsider uten å fortelle hvem du er eller avsløre noen informasjon om deg selv. For at vi kan tilby deg visse tjenester eller tilbud behøver vi dog oftest å registrere visse personopplysninger, som du i så fall gir oss, for eksempel navn og din e-postadresse.
Når du benytter deg av noen av nettsidenes kontaktskjema for å komme i kontakt med oss, logger vi også din IP-adresse, din innskrevne opplysninger og tidspunktet for henvendelsen.

Les mer om cookies i vår  Cookie Policy.

Din rett til innsyn, korrigering og sletting

Du kan så lenge dine personopplysninger finnes lagret, begjære å få innsyn i dine opplysninger eller få opplysningene rettet eller slettet.
Du har rett til å begjære informasjon om (i) hvilke personopplysninger relatert til deg vi behandler, (ii) hvor personopplysningene samles (iii) begrunnelsen for at de behandles og (iv) med hvilke mottakere eller kategorier mottakere personopplysningene deles. Du har også rett til å begjære retting, blokkering eller sletting av eventuelle feilaktige informasjon relatert til deg. Din begjæring skal behandles skånsomt og korrekt. Begjæring om sletting av personopplysning behandles med hensyn til eventuelle gjeldene lovkrav.

Du har også rett til å klage på behandlingen av dine personopplysninger til tilsynsmyndighetene, som for Norges del er Datatilsynet.

Om du ønsker å kontakte oss rundt vår håndtering av dine personopplysninger er du velkommen til å gjøre dette på e-postadresse 
gdpr.no@komatsuforest.com


Oppdatert 23. mai 2018