Integritetspolicy

Formål og omfang

Formålet med denne policyen er å gi våre nåværende, tidligere og fremtidige kunder (til sammen kalt "kunder" eller "deg") informasjon om hvordan eller hvorfor vi behandler personopplysningene dine, hvilke personopplysninger vi behandler, hvor lenge de lagres, samt hvordan du kan begjære at dine personopplysninger rettes eller slettes. Denne policyen kan endres eller oppdateres når som helst for å oppfylle kravene i den gjeldende loven om beskyttelse av personopplysninger. Siste versjon er alltid tilgjengelig på våre nettsider.

Behandlingsansvarlig i henhold til personvernlovgivningen, spesielt EUs personvernforordning (GDPR), er:


Komatsu Forest AS
Uthusvegen 18
2335 Stange
e-post: gdpr.no@komatsuforest.com

 

Dine rettigheter som registrert

I henhold til personvernforordningen har du visse rettigheter i tilknytning til Komatsu Forests behandling av personopplysningene dine.

  • rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi lagrer om deg, og behandlingen av disse (art. 15 GDPR),
  • rett til å korrigere uriktige personopplysninger (art. 16 GDPR),
  • rett til å få personopplysninger vi har lagret om deg slettet (art. 17 GDPR),
  • rett til å be om begrensning av de personopplysningene vi behandler om deg, hvis vi ennå ikke har lov til å slette dataene dine på grunn av juridiske forpliktelser (art. 18 GDPR),
  • rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine som er basert på berettiget interesse (art. 21 GDPR) og
  • rett til flytting av personopplysningene dine, dataportabilitet, forutsatt at du har samtykket til databehandling eller har inngått en kontrakt med oss (art. 20 GDPR),
Hvis du har gitt oss samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake. Du kan når som helst inngi en klage på behandlingen av personopplysningene dine til tilsynsmyndigheten, som for Norges del er Datatilsynet

 

Behandling knyttet til nettstedet

Innsamling av generell informasjon når du besøker nettstedet vårt

Type og formål med behandlingen:

Når du går inn på nettstedet vårt, det vil si hvis du ikke registrerer deg eller på annen måte sender inn informasjon, samler vi inn informasjon av generell karakter. Denne informasjonen (serverloggfiler) inkluderer for eksempel typen nettleser og operativsystem du bruker, domenenavnet til Internett-leverandøren din, IP-adressen din og lignende. 

Dette behandler vi spesielt for følgende formål:

  • Sikre problemfri tilkobling til nettstedet,
  • Sikre problemfri bruk av nettstedet vårt,
  • Evaluere systemsikkerhet og stabilitet samt
  • optimalisere nettstedet.

Vi bruker ikke dataene dine til å trekke konklusjoner om deg som person. Informasjon av denne typen blir anonymt og statistisk evaluert for å optimalisere nettstedet vårt og teknologien bak det. 

Rettslig grunnlag og berettiget interesse:

Behandlingen utføres i henhold til art. 6 paragraf 1 bokstav f GDPR på grunnlag av vår berettigede interesse i å forbedre stabiliteten og funksjonaliteten til nettstedet vårt.

Mottaker:

Mottakere av personopplysningene kan være tekniske tjenesteleverandører som fungerer som behandlere for drift og vedlikehold av nettstedet vårt.

Lagringsperiode:

Dataene vil bli slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for formålet med innhentingen. Dette gjelder generelt for dataene som brukes til å tilrettelegge for bruk av nettstedet, når den respektive økten er avsluttet. 

Hvis dataene er lagret i loggfiler, skjer slettingen senest etter 14 dager. Lagring utover dette er mulig. I slike tilfeller anonymiseres IP-adressene til brukerne, slik at det ikke lenger er mulig å knytte dem til klienten som kontakten kommer fra.


Innlevering er lovpålagt eller påkrevd:

Innlevering av de nevnte personopplysningene er verken lovpålagt eller kontraktspålagt. Uten IP-adressen er imidlertid tjenesten og funksjonaliteten til nettstedet vårt ikke garantert. I tillegg kan individuelle tjenester være utilgjengelige eller begrensede. En innsigelse er derfor ikke mulig. 


Registrering på hjemmesiden vår 

Du kan få tilgang til eksterne nettsteder via vår innloggingsside for forhandlere. Vi vil påpeke at disse eksterne sidene er underlagt tilsvarende erklæringer om personvern. For å få informasjon om behandling av personopplysningene dine på disse eksterne sidene, kan du lese de respektive personvernerklæringene.


Integrasjon av iframes

På hjemmesiden vår bruker vi også integrasjon av iframes, f.eks. Mascus. Når du samhandler med nettstedene som er integrert på nettstedet vårt via iframes, gjelder informasjonen om personvern og retningslinjene for informasjonskapsler fra de respektive nettstedoperatørene.


Nyhetsbrev og markedsføringsinformasjon

 

Type og formål med behandlingen:

For levering av nyhetsbrevet vårt eller markedsføringsinformasjon samler vi inn personopplysninger som overføres til oss via skjemaene våre som er innebygd i Javascript. For å kunne foreta en effektiv registrering trenger vi en gyldig e-postadresse. For å sjekke at en registrering faktisk er gjort av eieren av en e-postadresse, bruker vi prosedyren “dobbel opt-in”. Til dette formålet logger vi påmeldingen til nyhetsbrevet og markedsføringsinformasjonen, bekreftelses-e-posten og mottaket av svaret som blir forespurt i denne. I tillegg samler vi inn navnet ditt og selskapet ditt for å kunne identifisere deg når du utøver rettighetene dine. Det vil ikke bli samlet inn andre data enn dette. 

Rettslig grunnlag:

På grunnlag av samtykket som du uttrykkelig har gitt (art. 6 paragraf 1 bokstav a GDPR), vil vi regelmessig sende deg nyhetsbrevet vårt eller lignende informasjon via e-post til den e-postadressen du har oppgitt. 

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt til lagring av personopplysninger og bruken av dem til å sende nyhetsbrev og markedsføringsinformasjon, med virkning for fremtiden. Du finner en lenke for dette i alle nyhetsbrev og all markedsføringsinformasjon. Du kan også når som helst avslutte abonnementet direkte på dette nettstedet eller informere oss om tilbakekallingen din via kontakten som er oppgitt på slutten av denne personvernerklæringen.

Mottaker:

Mottakere av dataene kan være databehandlere.

Lagringsperiode:

I denne sammenhengen vil dataene bare bli behandlet så lenge det er innhentet samtykke. Deretter blir de slettet.

Innlevering er lovpålagt eller påkrevd:

Innlevering av personopplysningene er frivillig og skjer utelukkende på grunnlag av samtykke fra deg. Dessverre kan vi ikke sende deg nyhetsbrevet vårt eller annen markedsføringsinformasjon uten at du har gitt ditt samtykke.

Tilbakekalling av samtykke:

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt til lagring av personopplysninger og bruken av dem til å sende nyhetsbrev og markedsføringsinformasjon, med virkning for fremtiden. Du kan be om å bli avmeldt via lenken i e-posten eller ved hjelp av personvernombudet som er oppført nedenfor, eller av personen som er personvernansvarlig. 


Kontaktskjema for henvendelser fra registrerte personer og kontakt via e-post og telefon. 

Type og formål med behandlingen:

Dataene du oppgir, blir lagret for at vi skal kunne kommunisere med deg. Til dette formålet kreves det at du oppgir en gyldig e-postadresse samt navnet ditt og kanskje også telefonnummeret. Dette gjør at vi kan behandle forespørselen og deretter svare på den. Det er valgfritt om du vil oppgi annen informasjon.

Rettslig grunnlag:

Behandlingen av opplysningene som er lagt inn i kontaktskjemaet for henvendelser fra registrerte personer og for kontakt via e-post og telefon, skjer på grunnlag av en legitim interesse (art. 6 paragraf 1 bokstav f GDPR).

Gjennom kontaktskjemaet for behandling av henvendelser fra registrerte personer og muligheten til å ta kontakt via e-post eller telefon, vil vi gjerne gjøre det mulig for deg å ta kontakt på en enkel måte. Informasjonen du oppgir, vil bli lagret med det formål å behandle forespørselen og mulige oppfølgingsspørsmål.
Hvis du kontakter oss for å be om et tilbud, vil opplysningene dine bli behandlet for at kontrakten skal kunne gjennomføres (art. 6 paragraf 1 bokstav b GDPR).

Mottaker:

Mottakere av dataene kan være databehandlere.

Lagringsperiode:

Data vil bli slettet senest 6 måneder etter behandlingen av forespørselen.

Hvis det oppstår et kontraktsforhold, er vi underlagt de lovbestemte oppbevaringsperiodene, og vi sletter dataene dine etter utløpet av disse periodene. 

Innlevering er lovpålagt eller påkrevd:

Innlevering av personopplysningene er frivillig. Vi kan imidlertid bare behandle forespørselen din hvis du gir oss navn, e-postadresse eller telefonnummer og oppgir årsaken til forespørselen.


Bruk av Google Maps

På dette nettstedet bruker vi Google Maps. Google Maps drives av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (heretter kalt “Google”). Dette gjør at vi kan vise interaktive kart direkte på nettstedet, og det lar deg enkelt bruke kartfunksjonen.

Du finner mer informasjon om databehandling fra Google i Googles personvernregler. Der kan du også endre dine personlige innstillinger for personvern i personvernsenteret.

Detaljerte instruksjoner om hvordan du administrerer dine egne data i forbindelse med Google-produkter finner du her.

Når du besøker nettstedet, mottar Google informasjon om at du har fått tilgang til den tilsvarende undersiden til nettstedet vårt. Dette skjer uavhengig av om du er logget på via en Google-brukerkonto, eller om du ikke har noen brukerkonto. Hvis du er logget på Google, blir dataene dine knyttet direkte til kontoen din. 

Hvis du ikke ønsker at dataene skal knyttes til profilen din på Google, må du logge ut av Google før du aktiverer knappen. Google lagrer dataene dine som brukerprofiler og bruker dem til annonsering, markedsundersøkelser og/eller behovsbasert utforming av nettstedene. En slik evaluering blir gjennomført (også for brukere som ikke er logget inn) for å kunne lage behovsbasert annonsering, og for å informere andre brukere av det sosiale nettverket om aktivitetene dine på nettstedet. Du har rett til å protestere mot opprettelsen av disse brukerprofilene. Du må kontakte Google for å utøve denne rettigheten. 

Tilbakekalling av samtykke:

Leverandøren tilbyr for øyeblikket ikke muligheten for enkel avmelding eller blokkering av dataoverføring. Hvis du vil forhindre sporing av aktivitetene dine på nettstedet vårt, kan du trekke tilbake samtykket ditt i samtykkeverktøyet for informasjonskapsler for den aktuelle kategorien for informasjonskapsler, eller for alle informasjonskapsler og dataoverføringer som ikke er teknisk nødvendige. Hvis du velger dette, kan du enten ikke bruke nettstedet vårt eller bare bruke det i begrenset grad.


SSL-kryptering

For å beskytte sikkerheten til dataene dine under overføring, bruker vi toppmoderne krypteringsmetoder (f.eks. SSL) via HTTPS.


Behandling utenfor nettstedet

 

Kunde- og medarbeiderundersøkelser

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med kunde- og medarbeiderundersøkelser. Målet vårt med å gjennomføre undersøkelser er å få en bedre forståelse av hvordan produktene og tjenestene våre bør utformes for å møte behovene til eksisterende og potensielle kunder, samt å evaluere hvor godt selskapet vårt presterer, slik at vi kontinuerlig kan forbedre arbeidet vårt basert på innspillene vi får. Gjennom medarbeiderundersøkelsene ønsker vi å skape et transparent og godt arbeidsmiljø.

Undersøkelsene foregår digitalt eller i papirform, anonymt eller med henvisning til deg som person, avhengig av hvordan undersøkelsen er utformet. Av og til kan derfor personopplysningene dine bli koblet til en undersøkelse.

Personopplysningene vi behandler i forbindelse med undersøkelsene våre, er vanligvis begrenset til nødvendig kontaktinformasjon som navn, e-postadresse, mobiltelefonnummer og firmanavn. I tillegg skal svarene du gir i undersøkelsen også betraktes som personopplysninger hvis de kan knyttes til kontaktinformasjonen din, det vil si hvis undersøkelsen ikke er anonym, eller hvis du har bestemt deg for å avsløre identiteten din i et fritekstfelt.

Rettslig grunnlag og berettiget interesse:

Behandlingen utføres i henhold til art. 6 paragraf 1 bokstav f GDPR på grunnlag av vår berettigede interesse i å forbedre produktene og tjenestene våre.

Mottaker:

Mottakere av dataene er hovedkontoret til Komatsu Forest AB i Umeå, Sverige, i samarbeid med datterselskap, partnere eller tilknyttede selskaper som leverer dataene og som er ansvarlig databehandler for kontaktene og deres personopplysninger. Andre mottakere er CRM-systemet Microsoft Dynamics 365 og Netigate som system for spørreundersøkelser. 

Lagringsperiode:

Lister med kontaktinformasjon og svar som inneholder kontaktinformasjon, vil bli slettet innen tre måneder etter at en undersøkelse er gjennomført. For våre kontinuerlige undersøkelser vil vi lagre personlig data så lenge spørreundersøkelsen er aktiv. Visse data er del av kundeprofilen og disse dataene vil bli lagret så lenge du, dine ansatte eller klienter forblir kunde hos oss og inntil fem år etter dette. For våre ikke løpende spørreundersøkelser vil dine personlige data bli anonymisert senest ett år etter at undersøkelsen er avsluttet.

Hvis du deltar i en ikke-anonym undersøkelse, kan vi i Komatsu Forest kombinere svarene dine med annen informasjon vi har om deg for å bedre forstå behovene og ønskene dine. På grunn av dette kan et begrenset antall spørsmål fra undersøkelsen vår føres tilbake til CRM-systemet vårt. Dette gjelder hovedsakelig svaret ditt på spørsmålet om du vil anbefale Komatsu Forest (den såkalte NPS-verdien). Denne informasjonen vil bli slettet i henhold til de slettingfristene som gjelder. 

Innlevering er lovpålagt eller påkrevd:

Innlevering av de nevnte personopplysningene er verken lovpålagt eller kontraktspålagt. I alle undersøkelser vi sender til kundene våre, forklarer vi hvordan man kan velge bort fremtidige undersøkelser. Vi påpeker også tydelig at undersøkelsen er anonym, og at deltakelsen er helt frivillig.


Informasjon om retten du har til å protestere i henhold til art. 21 GDPR

 

Rett til å protestere i enkeltvise saker

Med utgangspunkt i din egen situasjon, har du har rett til når som helst å protestere mot behandlingen av personopplysninger om deg, i henhold til art. 6 paragraf 1 bokstav f GDPR (databehandling på grunnlag av en interesseavveining). Dette gjelder også profilering basert på denne bestemmelsen i art. 4 nr. 4 GDPR.
Hvis du protesterer, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine, med mindre vi kan vise til avgjørende legitime grunner for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller som gjelder etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

Mottaker av en innsigelse

Komatsu Forest AS
Uthusvegen 18
2335 Stange
e-post: gdpr.no@komatsuforest.com

 

Endringer i retningslinjene våre for personvern

Vi forbeholder oss retten til å tilpasse denne personvernerklæringen, slik at den alltid overholder gjeldende juridiske krav, og til å endre personvernerklæringen, slik at den gjenspeiler endringer i tjenestene våre, f.eks.når vi introduserer nye tjenester. Den nye personvernerklæringen vil da gjelde for dine nye besøk.

Spørsmål til personvernombudet

Hvis du har spørsmål om personvern, kan du sende oss en e-post eller kontakte personen som er ansvarlig for personvern i vår organisasjon direkte:

Att: KWO/Dataskyddsombud
Komatsu Forest AB
Box 7124
907 04 Umeå
e-mail: gdpr@komatsuforest.com 

Hvis du ønsker å kontakte oss i forbindelse med vår håndtering av personopplysningene dine, er du også velkommen til å gjøre dette via vårt skjema.


Les även vår Cookie Policy.


Publisert 23 mai 2018
Oppdatert 2 juli 2018
Oppdatert 19 mai 2022

Sist oppdatert 12 september 2023