Smart Forestry

Hva ville det betydd for deg hvis du alltid visste den smarteste og mest skånsomme ruten til virket, med trygg avstand til våtmark? Å kunne forberede morgendagens arbeidsoppgaver hjemmefra, slik at du har riktig informasjon når arbeidsdagen starter? Eller at en servicetekniker kan koble seg til maskinen og hjelpe deg eksternt? 

Med Smart Forestry får du tilgang til en samling med digitale tjenester som hjelper deg med å gjøre arbeidsplassen trygg, smart, produktiv og bærekraftig – Uansett om du har en eller hundre skogsmaskiner. Du har kontroll på maskinene, kan samarbeide med kollegaer og ta gode avgjørelser basert på fakta.  
Smart Forestry består av tre ulike applikasjoner, noe som gjør det enkelt å finne det nivået som passer deg og din virksomhet best. Smart Forestry Fleet Monitoring

MaxiFleet work area management

Med planlegging blir resultatene bedre

Fleet Monitoring gir deg mulighet til å forberede og plalegge arbide for både hogstmaskinen og lastbærer. Siden Smart Forestry er en skybasert tjeneste, kan du planlegge arbeidet uansett hvor du er, så lenge du har en enhet med internettilgang. Du kan registrere identiteter, produkter, områder, kart, GIS-data og annen viktig informasjon, slik at føreren har riktig informasjon før arbeidet påbegynnes. Med riktig informasjon minimerer du også risikoen for unødvendig kjøring og feil.
MaxiFleet machine information

All maskininformasjon samlet på ett sted

Fleet Monitoring samler all maskininformasjon om flåten din og gir kontinuerlig informasjon om hver enkelt maskin. Du kan se utnyttelse, driftsstatus og nøyaktig posisjon for hver informasjon. Dette fører ikke til ekstraarbeid for operatøren, siden dataene loggføres og lagres automatisk. Det er enkelt å sammenligne drivstofforbruk og produksjon, og det er også enkelt å regne sammen de lagrede dataene om drift og produksjon, slik at den månedlige arbeidsmengden reduseres.
MaxiFleet interaction

Samhandling og fjernsupport

Via Fleet Monitoring får du fjerntilgang til mange praktiske funksjoner. Du kan kontrollere batteristatus, overvåke temperaturen i hytta eller starte dieselvarmeren. Du får også tilgang til ekstern støtte, siden Komatsu Forest sine eksperter kan koble seg til maskinen, noe som er en ekstra trygghet. Du kan til og med la en tekniker fjernstyre maskinen, feilsøke problemer og oppdatere innstillingene og programvaren. Dette minimerer nedetiden og fører til at du sparer både tid og penger – ikke minst siden du reduserer antall servicebesøk. Teknikere kan også gjennomføre ekstern opplæring.

Smart Forestry Vision

MaxiFleet worksite collaboration

Del informasjon raskt og enkelt

Med Vision er det enkelt å dele informasjon med andre. Hogstmaskinføreren planlegger egnede tilgangsveier, tømmerveier og velteplasser basert på forholdene i skogen. Lastbærerføreren ser produksjonen for hver arbeidssone og kan optimalisere kjøringen ved å unngå unødvendige omveier. Når tømmeret har blitt fraktet til velteplassen, kan føreren merke sonen som fullført, noe som forenkler oppfølgingen. Funksjoner for å merke områder og grenser på kartet og skrive meldinger, gjør at teamet kan hjelpe hverandre med å gjøre en bedre jobb. Du kan også dele informasjon med andre team eller selskaper, og all informasjon oppdateres i sanntid.
MaxiFleet work site information

Effektivt arbeid med lav innvirkning

Vision hjelper deg å jobbe mer effektiv og har en lavere innvirkning på skogen. Du får oversikt over kart med oppdatert informasjon. Slik at du enkelt kan planlegge arbeidet til lastbæreren basert på hoggeren sine spor. Slik sparer du tid, drivstoff og miljøet. Du får god oversikt og pålitelig produksjonsdata som gjør det enkelt å justere planene dine ved behov. Takket være kartfunksjonene er det enkelt å sende en sluttrapport når området er ferdigstilt.

Smart Forestry Precision

MaxiFleet Precision mindre

Presis posisjonering gir støtte i arbeidet

I Precision brukes den seneste teknologien til satelittposisjonering for å vise maskinens posisjon med bare noen centimeters feilmarign. Dette åpner muligheter for en produktiv og smart måte å jobbe på, der du som fører mottar viktig informasjon og støtte for å kunne ta gode avgjørelser.

Du kan lage digitale grenser rundt et arbeidsområde eller rundt beskyttede områder, og du mottar advarsler om du kjører for nærme grensene. Takket være den nøyaktige posisjoneringen kan kjørespor og stamkoder visualiseres tydelig, og du kan vise de bearbeidede stokkenes eksakte posisjon. Noe som gjør det lettere å se hvilket sortiment som ligger i velta. Ved planlegging av gjennomhogst er linjefølging med veiledningsstøtte en stor hjelp. Her får du hjelp til å holde deg innenfor den planlagte ruten.

Det er også viktig at brukeropplevelsen er så enkel og inuitiv som mulig, derfor finnes det mange muligheter for å skreddersy både utseende og funksjonalitet.

Velg ditt Smart Forestry