Tekn. servicetjenester

Kontakt

Håvard Pedersen

Verkstedkontoret

974 72 401

Kjell Odd Bredin

Mekaniker

Tekn. servicetjenester

+47 900 13 067

Arild Volsdal

Mekaniker

Tekn. servicetjenester

+47 905 65 151

Emil Snekkersveen

Mekaniker

Tekn. servicetjenester

+47 910 09 265

Harald Sletten

Mekaniker

Tekn. servicetjenester

+47 911 86 329

Bjørn Holter

Mekaniker

Tekn. servicetjenester

+47 907 64 869

Tord Murbreck

Mekaniker

Tekn. servicetjenester

+47 924 54 204

Tom Volsdal

Markedstekniker

Verkstedkontor

+47 913 92 666

Kim Fjeldberg

Mekaniker

Tekn. servicetjenester

+47 908 28 783

Jørgen Martinsen

Mekaniker

Tekn. servicetjenester

+47 414 88 887