The Komatsu Way

Vår måte å jobbe på

For å nå visjonen om å bli en uunnværlig partner for den profesjonelle skogsmaskineier må vi møte kundenes forventninger med produkter og tjenester av høyeste kvalitet. For å klare det arbeider vi på The Komatsu Way.

Sikkerhet først

Vi fokuserer sikkerhetsarbeidet vårt på miljø, mennesker og atferd – et godt arbeidsmiljø og kunnskap er grunnleggende forutsetninger for en sikker atferd.


Kvalitetssikring

Vi driver omfattende kvalitetssikring gjennom hele produksjonen for å sikre at vi får produkter av høyeste kvalitet. Vi har en spesiell avdeling med ansvar for dette, men det er også noe som hver eneste medarbeider bidrar til i sitt daglige arbeid.


Kontinuerlige forbedringer

Vi arbeider med kontinuerlige forbedringer på alle områder i selskapet i henhold til Plan-Do-Check-Act-modellen, som går ut på å planlegge, utføre, sjekke og korrigere.

Kundefokus

For oss er det viktig å få en helhetlig forståelse av arbeidsmiljøet i skogen for å dekke kundenes behov. Vi legger stor vekt på å lytte til kundene og være åpne for forespørsler om forbedringer, og vi har en godt strukturert organisasjon for å iverksette endringer som forbedrer maskinene våre.


ISO 9001-sertifisering

Resultatet er høy kvalitet på alle trinn av produksjonen og i hele selskapet. Den strukturerte måten å arbeide med kvalitet på i hver eneste prosess har ført til at vi har ISO 9001-sertifisering.