Komatsu Forest er en av de verdensledende produsentene av skogsmaskiner. Selskapet selger sine produkter over hele verden og er heleid av det japanske selskapet Komatsu Ltd. Nå gjør Komatsu Forest sin største investering noensinne og det vil skje i Umeå, Sverige.

-Skogbransjen er en industri for fremtiden. Det neste tiåret vil vi se nye innovative og klima-smarte produkter produsert av trefiber. Vi ønsker å investere for fremtiden og ser at de beste forutsetninger for å gjøre dette finnes i Umeå, Sverige. Sier Martin Ärlestig, fabrikksjef Komatsu Forest.

Komatsu Forest  har både hovedkontor og produksjon i Umeå, hvor cirka 530 av selskapets ansatte er plassert. Den nye fabrikken vil bli bygget på industriområdet Klockarbäcken i utkanten av byen. Selskapet har gjort en nøye forstudie for å kunne gjøre denne etableringen og flyttingen av eksisterende virksomhet, smidigst mulig mens vi fortsatt holder høy produksjonstakt.

Starten av byggingen er estimert til mai 2019 og planen er at den ferdige fabrikken skal innvies 2021. Fabrikken kommer til å bli et unikt landemerke med sine nærmere 40.000m2 oppdelt i produksjonsområde over to etasjer og et tilhørende kontorbygg på seks etasjer.

"Vi vil bygge en framtidssikker fabrikk, der vi kan legge grunnlaget for den neste generasjons skogsmaskiner. I de nye lokalene, vil vi kunne samle både produksjon og utvikling. Vi satser på en fabrikk som møter våre behov her og nå, men også har rom for å vokse i fremtiden" sier Martin Ärlestig.

Fabrikken er en av de største investeringer i industri-Sverige akkurat nå og vil ha en stort fokus på bærekraft og IoT. Fabrikken vil være CO2-nøytral i sin produksjon, dette oppnås ved bruk av solcellepaneler, moderne byggemetoder og geo-energi. Plasseringen ved Klockabäcken i Umeå er også en viktig faktor, siden nærheten til jernbanen innebærer at en økt andel av selskapets transport kan skje via jernbane.
Når det gjelder IoT kommer Komatsu Forest til å ta et steg mot fjerde generasjon industri, der selskapets produksjon vil være tilkoblet.

"Dette innebærer mange fordeler, blant annet at vi kan følge opp kvalitet, tilgjengelighet og sikkerhet i detalj samt at kundene kan oppleve høyere fleksibilitet og kortere ledetider" sier Martin Ärlestig.

Ambisjonen er også at den nye fabrikken ytterligere vil forsterke regionens posisjon som leder innen det skogtekniske området.

"Vi er overbevist om at satsingen kommer til å gi avtrykk regionalt, nasjonalt og internasjonalt innen flere områder, avslutter Ärlestig.