Ambisjonene er å bygge en fabrikk som er optimalisert med de menneskelige mulighetene i fokus. Selskapet har allerede høye krav til arbeidsmiljø, sikkerhet og produktkvalitet, noe som også preger visjonen til en ny fabrikk.

"Vi ønsker en fabrikk som er basert på menneskelige evner, hvor teknologi, god ergonomi og sikkerhet prioriteres og bidrar til å skape god kvalitet i vår produksjon. Vi ønsker å bygge en attraktiv og effektiv arbeidsplass hvor våre ansatte trives og vokser og hvor vi kan levere produktkvalitet i forkant." sier Martin Ärlestig, Factory Manager, Komatsu Forest. 

En annen viktig del av visjonen er å ta stort miljøansvar. "Vi har allerede høye miljømål for vår produksjon i dag, men når en ny fabrikk er bygget fra grunnen av, kan vi velge miljøvennlige løsninger hele veien. Vårt mål er at produksjonen skal bli CO2-nøytral."  Sitat Martin Ärlestig, Factory Manager, Komatsu Forest. 

"Vi ser på dette som en stor investering i regionen, noe som vil bidra til ytterligere jobbmuligheter gjennom hele byggeprosjektet. Vi ser også fabrikken som en større helhet, hvor etableringen av den nye anlegget bidrar til å styrke attraksjonen i regionen som et skog-teknisk sentrum i Sverige. Regionen har allerede en sterk skog-teknisk posisjon, men en ny fabrikk vil bidra til å styrke posisjonen ytterligere i fremtiden" konkluderer Ärlestig

For at en beslutningen om å investere i et nytt anlegg skal realiseres, er det nødvendig med støtte for selskapets satsning, slik som en bærekraftig infrastrukturløsning som oppfyller selskapets fremtidige transportbehov på vei og jernbane og regional støtte er nødvendig for å komplementere den store investeringen som gjøres av selskapet. "Dette er en av de største investeringer i selskapets historie og som vi forstår det, en av de store industrielle investeringer som er på vei til å starte i Sverige nå. Vi ser frem til å få brikkene på plass slik at vi kan gå  videre med våre planer og starte anskaffelsesprosessen for prosjektet" konkluderer Mitsuru Ueno, CEO Komatsu Forest.