Med MaxiVision kan sjåføren kombinere kart over driften med de siste dataen om grunnforhold i et bilde og samtidig se egen produksjon og kollegaene sin, alt i sanntid. Det oversiktlige bildet over arbeidet gir et bra verktøy for å planlegge produksjonen og du kan ta gode beslutninger. MaxiVision gir også muligheten for et smidig samarbeid mellom hogstmaskinen og lastbæreren takket være at alle i arbeidslaget ser hva kollegaene gjør.

I det virkelige liv, betyr dette at hogstmaskinsjåføren kan forenkle jobben til lastbæreren ved f.eks å planlegge gode basveger og avlegg ut fra aktuelle grunnforhold. Lastbærer-sjåføren kan i sin tur se produksjonen på hvert kjørestrekk, noe som gjør det lettere å optimalisere kjøringen og slippe unødvendige omveier.  Når virket er kjørt til virkeplassen kan sjåføren merke av strekket og at området er ferdig, noe som gjør oppfølgingen enklere.

I tillegg til at MaxiVision gir førerne i et arbeidslag god oversikt over det felles arbeidet, så bidrar tjenesten også til å forenkle kommunikasjonen mellom førerne. Ved å skrive meldinger til hverandre eller merke av spesielle områder på kartet forbedres samarbeidet og resultatet blir deretter. Den sømløse integrasjonen mellom hogstmaskin og lastbærer gir en optimert arbeidsflyt og økt produktivitet.

Kartene i kombinasjon med ulike informasjons-lag gir verdifull informasjon om aktuelle grunnforhold i objektet der du avvirker. Kunnskapen fra MaxiVision gir muligheten for en mer skånsom avvirkning og utkjøring, noe som ikke bare øker kvaliteten på ditt arbeid, men hjelper også å møte kravene om minsket markskader. Det er bærekraftig i lengden!