Stammekoder tillater at fører klassifiserer trær basert på premisser som gjelder objektet. I tillegg til «høye stubber», kan føreren velge «livsløpstre» eller «tre-gruppe» for å vise lagrede trær. Posisjonen til trærne som er lagret, lagres i Maxifleet, og er godt markert i kartet til objektet. Den nye funksjonen gjør det enklere å følge spesifikke anvisninger, som avstanden mellom livsløpstrær.

Maxifleet kan også, basert på tidligere kodede trær, støtte deg som fører når det er på tide å la et tre stå, eller kappe en høy stubbe. Systemet kan også forenkle arbeidet til føreren, ved å vise når det er på tide å lagre et livsløpstre. Det er også mulig å spore antall høye stubber som er lagd, så slipper føreren å huske det selv. Merk at kodene på bilder er eksempler, kodene er satt basert på spesifikasjonene til oppdraget.

I tillegg til å gjøre førerens arbeid enklere, bidrar visualisering av stammekoder til å rapportere at jobben er fullført riktig, basert på skogeiers oppdrag.