‒ Vi har en produktionsanläggning som är nära koldioxidneutral och vi jobbar med samma målmedvetenhet för att reducera CO2-utsläppen från användandet av våra skogsmaskiner. Visionen är att nå en “net zero emission worksite”, säger Erik Nilsson, CTO på Komatsu Forest.

‒ Vi ser ett ökande intresse hos våra kunder och samarbetspartners att minska skogsmaskinernas miljöpåverkan. Vi har som mål att reducera CO2-utsläppen från våra produkter med 50 % fram till 2030 och räknar med att ha något på marknaden innan dess, säger Peter Hasselryd, VP Marketing & Sales på Komatsu Forest.

Å åpne opp for elektrifisering i skogen er et banebrytende teknologisteg for Komatsu Forest – som samtidig byr på store utfordringer. Siden maskinene fungerer off-grid, er det mange momenter å vurdere når du utvikler nye maskinløsninger. For at maskinene skal kunne bruke ulike typer energimerkinger, er det nødvendig med energidistribusjonsløsninger for arbeidsplassen i skogen.

‒ Vi går gärna i täten, men samarbete och partnerskap är en viktig del för omställningen i skogen, säger Erik Nilsson. För att lyckas krävs utvecklingen av ny teknik och nya systemlösningar som kan erbjuda våra kunder förutsättningar att använda förnybara energikällor.

Den nye utviklingsavdelingen skal utvides gradvis, og selskapet søker personer med flere ulike typer kompetanse.

‒ Vi söker elfordonsutvecklare, hårdvaru- och mjukvaruutvecklare, beräkningsingenjörer, applikationsingenjörer inom energi, hydraulik och mekanik, men vi ser också att vi behöver nya kompetenser inom bland annat fordonscertifiering och testning, alla med ett genuint intresse att utveckla produkter och lösningar för en hållbar framtid, säger Erik Nilsson.