Alle hogstmaskinene har blitt oppgradert i 2020-årsmodellen, alt fra den smidige tynningshogstmaskinen Komatsu 901 til den 8-hjulige storselgeren Komatsu 931XC og giganten Komatsu 951. På lastbærersiden er det de tre største lastbærerne Komatsu 855, 875 og 895 som har blitt oppgradert.

En av de største nyhetene er den helt nye motor-installasjonen som oppfyller de siste utslippskravene (Steg V). Den kommer med en rekke fordeler som et helt nytt AdBlue-system, nytt avgass system samt hydrauliske ventil-løftere. Til tross for den nye, større motorinstallasjonen, har maskinen samme smidige design med 360 graders sikt, med oversikt helt ned til hjulene.

En annen nyhet er kontrollsystemet MaxiXT, maskinen nervesystem som styrer alt fra motor til kranen og aggregatet. En nyhet er at tilvalget Automatisk sentralsmøring nå er integrert i MaxiXT, noe som gjør det enkelt å holde kontrollen fra hytta – på hogstmaskinene har fettbeholderen dessuten fått dobbelt så stort volum, noe som forenkler jobben for føreren. MaxiXT har bedre tyverisikring da føreren må logge seg inn i systemet for å kunne starte maskinen, eller bruke fjernkontrollen med unik fører-ID. En annen nyhet er muligheten for å spille inn signalsekvenser å sende til support, for forenklet og kjappere feilsøking.

På lastbærer-siden har maskinene blitt oppgradert på en rekke punkter. Det er detaljer som bedre sliteplater på skjæret, lenger pusserblader på siderutene og mindre refleksjon fra grinden. En etterlengtet nyhet for lastbærerne er tilvalget SpeedShift – en smart løsning som lar føreren bruke hele maskinen hastighetsregister uten å stanse maskinen for å gire. Det går fortere å kjøre til velteplassen og ettersom det nedfellbare rattet erstattes av et smidig miniratt så er kjøringen dessuten mer bekvem. En annen nyhet er opsjonen Overspeed protection, som beskytter viktige deler i transmisjonen for overrusning.

hogstmaskin-siden har terrengfremkommeligheten blitt forbedret på flere punkter. Deler av bakakselen har blitt konstruert om, noe som gir høyere markfrigang og gjør det letter å ta seg over bratte grøfter og andre hinder i vanskelig terreng. Dessuten har både trekkraften og styr-kraften blitt forbedret, noe som også bidrar til bedre terrengfremkommelighet og økt produktivitet. Hogstmaskinsjåføren kommer også til å merke at det har kommet til en hel del nye oppbevaringsrom samt praktiske løsninger som for eksempel en flyttbar lampe for å enklere kunne utføre service.

På aggregatsiden kommer nyheten Komatsu C164, som er en perfekt match med Komatsu 951. Aggregatet bygger på samme teknologi som C124 og C144, der stammen bæres av materhjulene og kvistknivene først og fremst brukes til kvisting. Aggregatet har drift på fire materhjul og funksjonen Constant Cut, som gir en jevn kapphastighet gjennom hele kappsyklusen.

I tillegg til maskinnyheter så lanserer også en helt ny tjeneste – MaxiVision – som er en del av MaxiFleet. MaxiVision hjelper føreren visuelt å se de aktuelle forutsetninger og forhold i skogen. Ved hjelp av ulike kartlag får føreren informasjon om grunnforhold og produksjonen til de øvrige i arbeidslaget og kan ut i fra det planlegge arbeidet så effektivt og skånsomt som mulig. Ettersom tjenesten er skybasert skjer oppdateringen i realtid og forandringer synes direkte på skjermen i maskinen.

Lanseringen av årsmodell 2020 skjer i forbindelse med Skogsnolia i midten av juni.