Hele Komatsu konsernet har en visjon om å være helt karbonnøytrale innen 2050. Dette gjelder både produksjon og bruk av Komatsu maskiner.

Denne visjonen var også tydelig da Komatsu Forests sine nye produksjonsanlegg ble designet. Selskapet flyttet inn i sine nye lokaler i 2021, og siden den gang har virksomheten vært nær å nå målet om å bli karbonnøytral. Takket være at virksomheten i de gamle lokalene er demontert og at de hjullasterne som brukes i selskapets produksjon ikke lenger tankes med diesel, har selskapet nå oppnådd det ettertraktede målet med en karbonnøytral produksjon. Fra 26. juni vil alle kjøretøy i produksjon inkludert skogsmaskinene som selskapet produserer bli fylt med HVO100, det vil si biodiesel laget av fornybare råvarer i form av avfall og restprodukter. Introduksjonen av HVO100 er et initiativ som Komatsu konsernet implementerer på alle sine fabrikker i Europa i løpet av våren og forsommeren 2023.

‒ Vi är oerhört stolta att vi nu uppnår en koldioxidneutral produktion av våra skogsmaskiner. Den sista och viktiga pusselbiten är införandet av HVO100. Men det betyder på intet sätt att vi är färdiga, sier Jens Bengtsson, CEO på Komatsu Forest.

I selskapet sitt søk etter å oppnå et karbonnøytralt fotavtrykk, fortsetter de nå å jobbe med utviklingen av fremtidens bærekraftige skogsmaskiner. Det er et langsiktig arbeid som vil foregå steg for steg.

‒ Det är en kombination av nya innovationer och goda samarbeten med partners och leverantörer som kommer att leda oss till målet. Det finns mycket att göra, elektrifiering av våra maskiner finns redan på agendan och vi följer även utvecklingen av fossilfritt stål med stort intresse. För oss är det viktigt att vår verksamhet ska bidra till samhället och vårt sätt att göra det är att ta hållbarhetsfrågan på största allvar och arbeta målmedvetet och uthålligt – tillsammans, avslutter Jens.