Vi i Komatsu Forest har derfor gått sammen med de andre Komatsu-selskapene i Europa og (moderselskapet) Komatsu Ltd i Japan, og donert ca. 1.2 millioner SEK til veldedige organisasjoner. Donasjonen går til den internasjonale organisasjonen Leger uten grenser og lokale hjelpeorganisasjoner i Storbritannia, Italia og Brasil.

Det meste av donasjonen går til Leger uten grenser sin internasjonale pengeinnsamling slik at de kan bruke pengene der de ser det er størst behov i kampen mot pandemien. «Situasjonen er vanskelig for de allerede sårbare gruppene. Derfor føles det viktig å kunne bidra til Leger uten grenser sitt globale arbeid for mennesker i nød” sier Jens Bengtsson, CEO i Komatsu Forest.

Leger uten grenser fokuserer arbeidet mot steder der mennesker lever i vanskelige situasjoner, som flyktningeleirer eller krigsområder, der tilgang til helsetilbud er dårlige og Covid-19 har store utbrudd. I mange av landene Leger uten grenser jobber er det få medisinske fasiliteter, og nesten ikke tilbud om intensiv pleie. Som mange andre hjelpe organisasjoner opplever Leger uten grenser vanskeligheter i jobben på grunn av pandemien, restriksjonene på reise, og smittefaren påvirker både pasienter og arbeiderne. For å holde driften i gang, er Leger uten grenser stort sett avhengig av donasjoner.

I Storbritannia, Italia og Brasil har pandemien truffet befolkningen hardt. Komatsu har derfor valgt å gi til det lokale hjelpearbeidet. I Storbritannia gis pengene til Peoples Kitchen og Carlisle Foodbank. I Italia gis pengene til Røde kors. I Brasil gis pengene til Açailândia / MA Health Department, som bruker det til verneutstyr til helsevesenet. Byen er veldig fattig, og det er et stort press på helsevesenet.

På denne måten kan Komatsu bidra med å gi Leger uten grenser og lokale hjelpeorganisasjoner en mulighet til å fortsette det viktige arbeidet de utfører.