Det er gjort flere forbedringer i lengdemålefunksjonen for å øke nøyaktigheten på lengdemålingen. For eksempel så har målehjulet nå et sterkere design, som forbedrer holdbarheten og tillater det å tåle press fra målehjulssylinderen. Andre forbedringer inkluderer målehjulssylinderen og forsterkninger i rammen. Disse oppgraderingene gir målehjulet muligheten til å følge stammen bedre, og øker nøyaktigheten på lengdemålingen.

Et annet område med oppdateringer er sagenheten, som har fått en sterkere sverdholder. Dette gir en jevnere og mer pålitelig drift. Sagenheten har også blitt utstyrt med en beskyttelsesplate som dekker sverdholderen og beskytter kjedet når sverdet er i startposisjon.

Andre nye funksjoner er en valgfri toppkniv, som er ideell for kutting av krokete stammer eller tykke og vanskelige greiner. Aggregater er også oppdatert med forsterkninger i rammen, kraftigere feste av aggregatdator (MHC) og bruk av ekspansjonsbolter for matervalsbrygger. Alle disse forbedringene hjelper med å øke påliteligheten og livslengden på aggregatet.