På grunn av situasjonen i Ukraina har forstyrrelsen i distribusjonskjeden rundt Komatsu blitt ekstremt vanskelig, og innvirkningen på den finansielle og økonomiske situasjonen er fortsatt usikker. I tråd med sin krisehåndterings-policy har Komatsu opprettet en beredskapsgruppe ledet av president og administrerende direktør hos Komatsu, Hiroyuki Ogawa, som samler inn og analyserer informasjon, og fremtidige tiltak diskuteres.


På grunn av forstyrrelsen i distribusjonskjeden og usikkerheten rundt den finansielle og økonomiske situasjonen, har Komatsu besluttet å stanse forsendelser til Russland inntil videre.


Komatsu-gruppen sin hovedprioritering er sikkerheten og helsen til alle interessenter, inkludert sine ansatte og dem sine familier, kunder og leverandører og de mange globale samfunnene der selskapet driver virksomhet. Komatsu er dypt bekymret over den nåværende situasjonen i Ukraina og følger utviklingen nøye. Hele Komatsu håper virkelig at situasjonen løses fredelig så snart som mulig.