Med årsmodell-oppgraderingen introduseres en ny type aggregat-sentral med flere fordeler. Det er den samme typen aggregat-sentral som ble utviklet for C164, som har vist seg å fungere meget godt.

Til å begynne med har den nye typen aggregat-sentralen lenger serviceliv enn den forrige, noe vi har verifisert med tester. Motstandskraften mot slitasje øker påliteligheten til aggregatet, og bidrar til færre stopp og reduserte driftskostnader. Med den nye aggregat-sentralen blir det også lavere energitap på grunn av redusert hydraulisk motstand i ventilblokken, noe som sparer drivstoff.

En annen forbedring er bedre kontroll over stammen når man hogger. Denne forbedringen kommer av at vi har snudd retningen på oljestrømmen i fløde-systemet. Førere som har testet den nye Komatsu C144 forteller at de får mer respons fra aggregatet og oppsummerer følelsen når de hogger som «absolutt»

Utformingen av sagkassetten er forbedret på en måte som forenkler vedlikeholdet og øker påliteligheten. Videre øker matehastigheten for den mindre matevalsemotoren (627 cc/315 cc) fra 5m/s til hele 6,5 m/s, noe som bidrar til å øke både produktivitet og lønnsomhet for entreprenøren.