Precision inkluderer mange funksjoner som gir deg som fører viktig informasjon og støtte, slik at du kan øke effektiviteten og ta smarte avgjørelser.

Enklere arbeidsdag takket være smarte funksjoner

Med geofencing kan man sette opp et digitalt gjerde når man planlegger et område. Dette kan være rundt et hogstområde eller for å markere et vernet område. Selektive alarmer kan gi føreren beskjed om maskinen nærmer seg en grense. Den høye presisjonen gir også fordeler som å kunne markere områder og grenser digitalt, basert på kartdata fra for eksempel droner eller LiDAR-skanning. En nøyaktig visualisering av maskinen på kartet, samt kart med høyere oppløsning enn tidligere er andre praktiske funksjoner.

En annen funksjon er stamkode-visualisering, som innebærer at individuelle stammer kan visualiseres med stamkoder basert på for eksempel hensynet til biologisk mangfold. Stamme-koding støtter føreren, slik at det blir enklere å ta bedre beslutninger. Det blir også lettere å følge direktivene, slik som avstanden mellom fremtidige trær. Precision kan også vise den eksakte posisjonen på felte stammer, ikke bare der treet ble kuttet. Denne funksjonen gjør at føreren vet hvor tømmeret ligger, selv i mørket eller under snøen. Dette vil gjøre det enklere å se sortimentet som finnes i tømmerlunna.

Support for linjefølging og forbedret brukeropplevelse er blant de nye funksjonene

Precision utvikler seg konstant, og nye funksjoner legges til. Nytt denne våren er funksjonen veiledningsstøtte for kjøring på bestemte veier, som hjelper føreren å holde seg til en spesifikk rute. Personen som planlegger ruten setter grenser for avvik og hvis maskinen begynner å avvike fra den planlagte ruten, vil en veileder navigere deg tilbake til linjen. Denne funksjonen er veldig nyttig når man for eksempel planlegger gjennomhogst.

Det er også viktig at brukeropplevelsen er så sømløs og intuitiv som mulig. En ny funksjon gir deg mulighet til å stille inn zoomnivåer for forskjellige arbeidsmoduser. Zoomen justeres automatisk under arbeid basert på operatørens forhåndsinnstillinger, noe som sikrer en mer sømløs opplevelse gjennom hele arbeidsdagen. Funksjonaliteten til kartlagene er også forbedret. Det er for eksempel mulig å importere datalag, aktivere grenser som områdegrenser og legge til detaljert informasjon om datalag. En annen ny funksjon lar føreren velge hvordan felte stammer skal visualiseres på skjermen. Enten som individuelle stammer for full kontroll på produksjonen eller gruppert sammen for å gi en god oversikt.