Krankjøring krever flere forskjellige,samkjørte handlinger, og i løpet av arbeidsdagen blir dette mange håndbevegelser for å laste tømmer til velta.Naturlig vil en erfaren fører gjennomføre disse bevegelsene uten å tenke, men en enklere tilnærming vil redusere den fysiske påkjenningen og optimalisere krankjøring. Dette var ideen bak utviklingen av Smart Crane.

Smart Crane tilbyr fordeler som inkluderer redusert fysisk påkjenning for føreren, dette gir hen mulighet til å holde et høyt produksjonsnivå gjennom arbeidsdagen.Noe som er gjort mulig med kranens presisjon og smidige bevegelsesmønster,med mindre bevegelse og vibrasjon slapper føreren mer av. Smart Crane forenkler også krankontrollen. Med bare tre spakbevegelser kan føreren enkelt kontrollere griperen med presisjon.

Daniel Grabbe, som erproduksjef for lastbærere forklarer: "Teleskoputskjutetsköts automatiskt och föraren får en sak mindre att tänka på.Färre spakrörelser gör att jobbet gårlättare,ävenför en erfaren förare,och bidrar till en bättre förarergonomi. En annan fördelär att det blir betydligt lättare för en ovan förare att lära upp sig och snabbt bli duktig påkrankörning".

Smart Crane endrer oppførsel etter hvor i kran-syklusen griperen er, akkurat slik en erfaren fører gjør. Dette betyr at kranen sin oppførsel endrer seg avhengig av om føreren plukker tømmer fra bakken, laster lasterommet eller losser av på velta – alt for å sikre maksimal produktivitet hele veien. Dette sees for eksempel i hvordan Smart Crane brukerteleskop-utskyten, noe som sparer tid og drivstoff.

Daniel Grabbe fortsetter: "Tekniken bakom Smart Crane bygger vidare på vår intelligenta kranstyrning SmartFlow, där bland annat en intelligent kranventil övervakar att rätt tryck ochflöde levereras till kranen vid varje tillfälle, oavsett last. Tack vare den aktiva krandämpningen får vi dessutom en fantastisk känsla i krankörningen, med stor precision i alla rörelser. Kranen upplevs helt enkelt som enförlängning av den egna armen".

En annen grunn til at kranen har fantastisk presisjon er at Smart Crane-systemet kan fordele bevegelsene mellom kranens funksjoner sånn at vibrasjoner og bevegelser blir redusert. Dette bidrar til bedre ergonomi for føreren, samtidig som det beskytter og forlenger livsløpet til kranens komponenter.

Siden en stor del av arbeidsdagen med lastbærer involverer bruk av kran, vil økt effektivitet gi et godt potensial. Smart Crane gir føreren fordeler som enklere krankjøring, mindre belastende hverdag og høyere produktivitet. Fordeler som gagner både lønnsomhet og førerens velvære.