Ved tynningsarbeid er det ekstra viktig at du som fører har klar sikt over både skogen og maskinens posisjon i forhold til hvert enkelt tre. Det er derfor sikten på våre tynningsmaskiner, som på alle Komatsu lastbærere, er utmerket i alle retninger - over panseret og ned mot hjulene så vel som over lasterommet og mot tretoppene. Dette gjør at du som fører kan føle deg trygg på å ikke skade gjenværende trær under tynning.