Vårt produksjonsanlegg

Fremtidens arbeidsplass

I 2021 ble Komatsu Forest sin nye fremtidsrettede fabrikk tatt i bruk. Anlegget ligger i utkanten av Umeå, nord i Sverige og har fokus på bærekraftig produksjon og IoT.

Både hovedkontoret og produksjonen til Komatsu Forest ligger i Umeå, Sverige. Det nye anlegget er bygget på industriområdet Klockarbäcken som ligger i utkanten av byen. Bygningen har blitt et unikt landemerke med nesten 40,000 m2 som er fordelt på et produksjonsområde på to etasjer, og en tilknyttet kontorbygning på seks etasjer.

SolcellspanelerMiljø
Produksjonsanlegget har høye mål for å redusere CO2-utslipp, vannforbruk, og avfall, samtidig som de vil øke det biologiske mangfoldet. På taket til anlegget finner vi en av de største solcelleparkene i Norden.

Anlegget er bygget i tråd med den Svenske miljøstandarden Miljöbyggnad Guld, som krever et energiforbruk på under 60 kWh/m². Vårt forbruk er beregnet til å være rundt 40 kWh/m².

Vår visjon er netto null-utslipp fra anlegget innen 2050.
Arbeidsmiljø

Anlegget er bygget med stort fokus på et trygt og sunt innemiljø, og gir gode forutsetninger for sosial bærekraft.

Sikkerhet er vår øverste prioritering, og vi jobber hardt for å forhindre arbeidsrelatert sykdom og ulykker.

Med en ledelse som jobber proaktivt med arbeidsmiljøet vil kreativiteten og produktiviteten øke, og dermed også lønnsomheten og jobbsikkerheten. Vi ønsker å utvikle arbeidsmiljøet i aktivt samarbeid med våre ansatte.

Monteringslina Komatsu Forest
Produksjon

Anlegget har bare en produksjonslinje, noe som gir en effektiv produksjonsprosess med høy kvalitet. Når det gjelder IoT, har vi tatt et stort skritt mot fremtiden, hvor hele selskapets produksjonsprosess henger sammen.

Det nye anlegget kan raskt tilpasse seg endringer og forretningsbehov, enten det gjelder produksjonen eller kontoret.