Opplæring – øk ytelsen din

For optimal forståelse og lønnsomhet

Når du kjøper en ny Komatsu-maskin, er du i gode hender. Et eksempel er den inkluderte grunnopplæringen. Denne gir et solid grunnlag for fremtidig bruk av maskinen. Du får forståelse av maskinens konstruksjon og funksjoner, styringssystemet, daglig vedlikehold med mer.

Komatsu instructor and operator

Grunnleggende opplæring

Grunnleggende opplæring er alltid inkludert når du kjøper en skogsmaskin fra Komatsu. Denne gir et solid grunnlag for fremtidig bruk av maskinen. Du får forståelse av maskinens konstruksjon og funksjoner, styringssystemet, daglig vedlikehold med mer.
Hand pointing at MaxiXplorer screen

Videre opplæring

Vi tilbyr også opplæring skreddersydd til dine behov. Dette kan dekke elektriske og hydrauliske systemer, styrings- og informasjonssystemer, merking for krysskjæring, metodikk, feilsøking osv. Gjennom vår omfattende erfaring med opplæring over hele verden kan vi skreddersy opplæringen slik at den passer nøyaktig til din arbeidssituasjon og ditt behov.

Simulatorer

Med simulatorene fra Komatsu tilbyr vi en perfekt snarvei til ny kunnskap og forbedrede ferdigheter. Simulatorene har innebygget skogsredigering, noe som betyr at du kan lage en realistisk arbeidssituasjon for opplæringen din. 

Den har også en flerbrukerfunksjon som gjør at flere simulatorer kan kjøres i samme visning, og samarbeidsfunksjon for lastbærere og hogstaggregater. Flerbrukermodus omfatter statistikk som viser lagresultater, noe som er et godt inspirasjonsverktøy for å øke ytelsen. Som tilvalg finnes det en lærermodul. Denne gjør det mulig for en instruktør eller en erfaren simlutatorfører å få en bedre, mer dynamisk oversikt og samhandling med de andre førerne.