MaxiVision

Ta produksjonsplanleggingen til et nytt nivå

MaxiVision hjelper deg å visuelt se forutsetningene og forholdene i skogen både i dag og i fremtiden. Ved hjelp av ulike kart-lag får du informasjon om så vel grunnforhold som de øvrige i arbeidslaget sin produksjon, og kan ut i fra det planlegge arbeidet så effektivt og skånsomt som mulig. Ettersom tjenesten er sky-basert skjer oppdateringen i realtid og forandringer synes direkte på skjermen i maskinen.

I MaxiVision kan du kombinere kart over grunnforhold i en visning, samtidig som du ser din og kollegaenes produksjonsdata i realtid. Det oversiktlige bildet av arbeidet gir et bra verktøy for å planlegge produksjonen og du kan ta gode beslutninger. MaxiVision gir også muligheten for et smidig samarbeid mellom hogstmaskinen og lastbæreren takket være at alle i arbeidslaget ser hva kollegaene gjør.

Rent praktisk innebærer det at hogstmaskin-sjåføren kan forenkle for lastbæreren ved å f.eks planlegge gode basveger og avlegg ut fra aktuelle forhold. Lastbærer-sjåføren kan i sin tur se produksjonen på hvert kjørestrekk, noe som gjør det lettere å optimalisere kjøringen og slippe unødvendige omveier.  Når virket er kjørt til virkeplassen kan føreren merke av strekket og at området er ferdig, noe som gjør oppfølgingen enklere. I tillegg til at MaxiVision gir førerne i et arbeidslag god oversikt over det felles arbeidet, så bidrar tjenesten også til å forenkle kommunikasjonen mellom førerne. 
Ved å skrive meldinger til hverandre eller merke av spesielle områder på kartet forbedres samarbeidet og resultatet blir deretter.Den sømløse integrasjonen mellom hogstmaskin og lastbærer gir en optimert arbeidsflyt og økt produktivitet.Ved hjelp av ulike kartlag får føreren informasjon om grunnforhold og produksjonen til de øvrige i arbeidslaget og kan ut i fra det planlegge arbeidet så effektivt og skånsomt som mulig. Ettersom tjenesten er sky-basert skjer oppdateringen i realtid og forandringer synes direkte på skjermen i maskinen.

Visjonen om en bærekraftig fremtid
Kartene i kombinasjon med ulike informasjons-lag gir verdifull informasjon om aktuelle grunnforhold i objektet der du avvirker. Kunnskapen fra MaxiVision gir muligheten for en mer skånsom avvirkning og utkjøring, noe som ikke bare øker kvaliteten på ditt arbeid, men hjelper også å møte kravene om minsket markskader. Det er bærekraftig i lengden!
MaxiVision

MaxiVision

• MaxiVision er en frittstående sky-basert kart og GIS-tjeneste.
• Bas-kartene finnes i flere varianter som satellitt og hybridkart
• Ulike informasjons-lag kan legges på kartet og se verdifull informasjon om objektet. Som for eksempel grunnforhold og våtområder.
• Mulighet for å lese inn objekt fra oppdragsgiveren og kombinere dette med bas-kartet.
• Hvilke kart og informasjons-lag som finnes tilgjengelig varierer fra marked til marked.
• MaxiVision inngår for kunder som har tegnet en MaxiFleet AdvancedPlus-avtale.
• MaxiVision kan også kjøpes som en frittstående tjeneste