MaxiFleet

Ikke overlat noe til tilfeldighetene

Hva vil det bety for deg å alltid vite den smarteste ruten til tømmeret – med minst innvirkning på skogen og i god avstand fra myrer? Å kunne planlegge morgendagens arbeid hjemmefra, slik at du har den riktige informasjonen når arbeidsdagen starter? Eller å la en servicetekniker koble seg til maskinen eksternt for å hjelpe deg?

Vår digitale tjeneste MaxiFleet er et omfattende verktøy som forenkler arbeidsdagen uavhengig av om flåten består av én eller hundre skogsmaskiner. MaxiFleet gjør det enklere å holde oversikt over maskinene, samarbeide med kollegene og ta gode beslutninger basert på fakta.

Alt dette er mulig på grunn av kontrollsystemet MaxiXT, som behandler store mengder data om maskinen og produksjonen. Disse dataene analyseres i MaxiFleet, og resultatet er en rekke hjelpefunksjoner som forenkler arbeidsdagen og gjør det enklere å ta lønnsomme og bærekraftige valg.

Hva kan MaxiFleet gjøre for deg?

MaxiFleet Precision mindre

Presis posisjonering gir støtte i arbeidet ditt

Precision

Takket være den tekniske utviklingen i satellittposisjoneringen GNSS, kan MaxiFleet nå vise maskinens posisjon med bare noen få centimeter nøyaktighet, noe som danner grunnlaget for en ny og spennende funksjon, Precision.


Det finnes flere praktiske funksjoner innen Precision, som muligheten til å skape nøyaktige, digitale grenser i et arbeidsområde eller rundt beskyttede områder. Det er også enklere å klassifisere trær basert på biologisk mangfold med funksjonen stamkode-visualisering.


Les mer om Precision her, og mer om stamkode-visualisering her. Hør produktsjefen snakke mer om Precision i denne videoen.
MaxiFleet work area management

MED PLANLEGGING BLIR RESULTATENE BEDRE

Work area management

MaxiFleet gir nye muligheter for å forberede og planlegge arbeidsoppgaver for hogstmaskiner og lastbærere. Siden MaxiFleet er en skybasert tjeneste, kan du planlegge arbeidet uansett hvor du er, så lenge du har en enhet med internettilgang. Du kan registrere identiteter, produkter, områder, kart, GIS-data og annen viktig informasjon, slik at føreren har riktig informasjon før arbeidet påbegynnes. Med riktig informasjon minimerer du også risikoen for unødvendig kjøring og feil.
MaxiFleet machine information

ALL MASKININFORMASJON SAMLET PÅ ETT STED

Machine information

MaxiFleet samler all maskininformasjon om flåten din og gir kontinuerlig informasjon om hver enkelt maskin. Du kan se utnyttelse, driftsstatus og nøyaktig posisjon for hver informasjon. Dette fører ikke til ekstraarbeid for operatøren, siden dataene loggføres og lagres automatisk.

Det er enkelt å sammenligne drivstofforbruk og produksjon, og det er også enkelt å regne sammen de lagrede dataene om drift og produksjon, slik at den månedlige arbeidsmengden reduseres.
MaxiFleet interaction

SAMHANDLING, STØTTE OG OPPLÆRING

Interaction

Med MaxiFleet får du fjerntilgang til mange praktiske funksjoner. Du kan kontrollere batteristatus, overvåke temperaturen i hytta eller starte dieselvarmeren. Du får også tilgang til ekstern støtte, siden Komatsu Forest sine eksperter kan koble seg til maskinen, noe som er en ekstra trygghet. Du kan til og med la en tekniker fjernstyre maskinen, feilsøke problemer og oppdatere innstillingene og programvaren. Dette minimerer nedetiden og fører til at du sparer både tid og penger – ikke minst siden du unngår kostbare servicebesøk. Teknikere kan også gjennomføre ekstern opplæring.
MaxiFleet worksite collaboration

DEL INFORMASJON RASKT OG ENKELT

Worksite collaboration

Med MaxiFleet og MaxiVision er det enkelt å dele informasjon med andre. Hogstmaskinføreren planlegger egnede tilgangsveier, tømmerveier og velteplasser basert på forholdene i skogen. Lastbærerføreren ser produksjonen for hver arbeidssone og kan optimalisere kjøringen ved å unngå unødvendige omveier. Når tømmeret har blitt fraktet til velteplassen, kan føreren merke sonen som fullført, noe som forenkler oppfølgingen. Funksjoner for å merke områder og grenser på kartet og skrive meldinger, gjør at teamet kan hjelpe hverandre med å gjøre en bedre jobb. Du kan også dele informasjon med andre team eller selskaper, og all informasjon oppdateres i sanntid.
MaxiFleet work site information

EFFEKTIVT ARBEID MED LAV INNVIRKNING

Worksite information

MaxiFleet og MaxiVision hjelper deg å jobbe mer effektiv og har en lavere innvirkning på skogen. Du får oversikt over kart med oppdatert informasjon. Slik at du enkelt kan planlegge arbeidet til lastbæreren basert på hoggeren sine spor. Slik sparer du tid, drivstoff og miljøet. Du får god oversikt og pålitelig produksjonsdata som gjør det enkelt å justere planene dine ved behov. Kartfunksjonene i MaxiFleet gjør det enkelt å sende en sluttrapport når området er ferdigstilt.