MaxiFleet

Verdens beste styringssystem for maskinparken. Skreddersydd for deg.

MaxiFleet er et unikt, nettbasert styringssystem for skogsmaskiner. Ved å slå sammen avansert nett- og mobilteknologi med fem tiårs ekspertise fra skogbruk, er MaxiFleet virkelig det neste trinnet innen produksjonseffektivitet. 

MaxiFleet gjør det mulig å lokalisere alle maskiner, se status for hver enkelt maskin, overvåke produksjon og maskininformasjon, koordinere/optimalisere hele maskinparken og gjennomføre proaktive servicetiltak. 
Den gir deg full oversikt på smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen din på kontoret. MaxiFleet kan oppsummeres med følgende kraftige funksjoner:
Man with a mobile phone checking out MaxiFleet

Full kontroll over alle maskinene dine

Med MaxiFleet kan du alltid se hvor skogsmaskinene dine befinner seg. Denne konstante oversikten og overvåkningen lar deg raskt planlegge og optimalisere kapasitet og ressurser, i tillegg til å effektivt minimere risikoen for uønsket bruk og tyveri. Muligheten til å overvåke flåten din hele døgnet, gir naturligvis sinnsro og økt personlig sikkerhet for maskinoperatørene dine.

Total informasjonsstyring

Med MaxiFleet kan du hente opp alle slags data og informasjon om skogsmaskinene dine i sanntid over Internett – når som helst, hvor som helst. Du har alltid tilgang til sammendrag av viktige nøkkeltall, beregnet ut i fra tremåneders løpende tidsintervaller. Dette gjør det enkelt å holde styr på maskinparken din og oppdage avvikende atferd. Systemet har effektive verktøy for analysering og sammenligning av detaljert informasjon om forskjellige maskiner, modeller, hogstaggregat osv. Ved hjelp av denne informasjonen kan du opprette optimale "lag" av maskinressurser for hvert enkelt oppdrag.
Man standing in a Komatsu forwarder

Fullstendig maskininformasjon

MaxiFleet sørger også for konstant oversikt og tilgjengelighet når som helst – i sanntid – til alle typer maskindata generert av skogsmaskinens styrings- og informasjonssystem, MaxiXT. Advarsler og alarmer – mottatt på mobiltelefon, via Internett eller e-post – gjør at du kan implementere forebyggende service og unngå store reparasjoner og kostbar nedetid. Du har full tilgang til all informasjon og historiske data i tiden maskinen er koplet til MaxiFleet-systemet. Denne måten å visualisere all faktabasert informasjon på gir deg raskt svar på om alle maskiner driftes optimalt.
MaxiFleet - Systematic advantages

Systemfordeler

Komatsu Forests styrings- og informasjonssystem MaxiXT er nøkkelen til alle fordelene med MaxiFleet. I prinsippet kan du hente opp og behandle all informasjon du ønsker fra MaxiXTs omfattende data med et par knappetrykk i MaxiFleet: Få full oversikt over maskinens ytelsesindikatorer, maskin-ID, plassering, maskintimer, nøkkeltall for produktivitet, tilgjengelighet, drivstofforbruk, alarmer, advarsler, reparasjoner osv. Alt er fargekodet for enkel gjenkjennelse og sammenligning og kan eksporteres til en fil i PDF eller XML-format. Den kraftige rapportfunksjonen gjør utvalg og analysering av alle maskinfunksjoner svært enkelt. Du kan til og med filtrere og velge de dataene du ønsker – inkludert start- og stoppdato – og opprette en rekke forskjellige rapporter. Selvsagt har du tilgang til alle de originale produksjonsfilene hvis det er ønskelig: Bare velg datoområde og last ned filene. Med alle disse kraftige funksjonene følger også muligheten til å opprette tilgangsnivåer for forskjellige brukere og roller. På denne måten kan MaxiFleet benyttes i hele organisasjonen, fra føreren og teknikeren, helt opp til ledelsesnivå.

Nettbasert tilgang

Siden MaxiFleet-systemet er nettbasert, er det alltid oppdatert og tilgjengelig på datamaskiner med internett-tilkopling, nettbrett eller smarttelefoner. Brukergrensesnittet tilpasser seg automatisk avhengig av hva slags enhet du bruker. Fyll inn brukernavn og passord, og du har tilgang til alle de kraftige funksjonene i MaxiFleet.

For å få en demonstrasjon kontakt din lokale forhandler.